XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

The article focuses on the platform of sharing economy Airbnb and its impact on the destination. It examines the benefits and consequences of the Airbnb platform for the destination. The subject of the article is the platform of sharing economy - Airbnb. The object is a destination. The aim of the paper is to examine the impact of the largest platform of the sharing economy mediating short-term accommodation Airbnb on the destination. The selected destination is Slovakia. Article analyses the use of the platform Airbnb in Slovakia using selected indicators such as the number of offered accommodation facilities, their occupancy rate and average monthly revenue produced. It deals with the regulation of the sharing economy in the accommodation sector abroad and compares the rules for providing private accommodation in Slovakia. It proposes recommendations for the sharing economy in the field of tourism in Slovakia and maximization of positive benefits for the destination.

Klíčová slova

Airbnb, destination, sharing economy


Reference

 • ADAMIAK, C., (2018). Mapping Airbnb supply in European cities. Annals of Tourism Research, 71, no. 2, pp. 67-71. ISSN 0160-7383. DOI: 10.1016/j.annals.2018.02.008.
 • AIGRAIN, P., (2012). Sharing : Culture and the Economy in the Internet Age. Amsterdam: Amsterdam University Press. ISBN 978-90-8964-385-8.
 • AIRBNB, (2020). Study Finds that Airbnb Hosts and Guests Have Major Positive Effect on City Economies. [online]. [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: https://cs.airbnb.com/press/news/study-finds-that-airbnb-hosts-and-guests-have-major-positive-effect-on-city-economies.
 • AIRBNB, (2021). About Us. [online]. [cit. 2020-11-8] Dostupné z: https://news.airbnb.com/about-us/.
 • AIRDNA, (2020). [online]. [cit. 2020-9-3] Dostupné z: https://www.airdna.co/airdna-data-how-it-works.
 • BAKKER, M. H. E, TWINING-WARD, L. D., (2018). Tourism and the Sharing Economy : Policy & Potential of Sustainable Peer-to-Peer Accommodation [online]. [cit. 2019-12-12]. Dostupné z: http://documents.worldbank.org/curated/en/161471537537641836/Tourism-and-the-Sharing-Economy-Policy-Potential-of-Sustainable-Peer-to-Peer-Accommodation.
 • CHOVANCULIAK, R., (2016). Viac reputácie, menej regulácie. Bratislava: Fork. ISBN 978-80-89820-02-3.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2013). The sharing Economy: Accessibility Based business Models for Peer-to-Peer markets. [online]. [cit. 2019-12-12]. Dostupné z: https://www.ec.europa.eu/futurium/en/content/sharing-economy.
 • FINANCIAL REPORT, (2020). Poskytovatelia služieb prepravy a ubytovania sprostredkovaných prostredníctvom digitálnej platformy. [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: https://www.financnasprava.sk/sk/ podnikatelia/dane/digitalne-platformy.
 • FRENKEN, K., SCHOR, J., (2017). Putting the sharing economy into perspective. Enviromental innovation and social transitions, vol. 23, pp. 3-10. ISSN 2210-4224. DOI: 10.1016/j.eist.2017.01.003.
 • GÚČIK, M. et al., (2012). Manažment cieľového miesta cestovného ruchu. Banská Bystrica: Dali - BB. ISBN 978-80-8141-025-3.
 • KOTULIAKOVÁ, Z., (2018). Zdieľaná ekonomika má stúpajúci potenciál je prioritou ju podporovať. [online]. [cit. 2020-12-12] Dostupné z: https://www.startitup.sk/zdielana-ekonomika-ma-stupajuci-potencial-je-prioritou-ju-podporovat/.
 • MARČEKOVÁ, R., MALACHOVSKÝ, A., (2015). New trends in marketing communication and their use in tourism enterprises in Slovakia as a factor of regional development. In 18th international colloqium on regional sciences. Conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp. 713-721. ISBN 978-80-210-7861-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-95.
 • MELIKANT, M., (2020). Prínosy, problémy a dôsledky ekonomiky spoločného využívania Airbnb v cieľovom mieste. [diplomová práca]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
 • MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR, (2020). Definícia lepšej regulácie – vymedzenie pojmov. [online]. [cit. 2020-12-20]. Dostupné z: https://knowww.eu/nodes/5a6ae015c719620001b6bdb1.
 • PAWLICZ, A., (2018). Pros and cons of sharing economy regulation. Implications for sustainable city logistics. Transportation Research Procedia, vol. 39, pp. 398-404. ISSN 2352-1465. DOI: 10.1016/j.trpro.2019.06.042.
 • RICHARDSON, L., (2015). Performing the sharing economy. Geoforum Journal, 67, pp. 121-129. ISSN 0016-7185. DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.11.004.
 • SICHER, A., (2018). Povinnosti podnikateľov, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenia penzión, apartmány, turistickú ubytovňu, kemping alebo ak ponúkajú ubytovanie v súkromí. [online]. [cit. 2020-12-10]. Dostupné z: https://www.retel.sk/33/povinnosti-podnikatelov-ktori-prevadzkuju-ubytovacie-zariadenie-penzion-apartmany-turisticku-ubytovnu-kemping-alebo-ak-ponukaju-ubytovanie-v-sukromi-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLf WADrLAVsFhxitOUFLdkG5kq85iirN3DN-5Q/.
 • TRIVETT, V., (2013). What the Sharing Economy Means to the Future of Travel. [online]. [cit. 2020-12-10]. Dostupné z: https://skift.com/wp-content/uploads/2014/07/skift-what-the-sharing-economy-means-to-the-future-of-travel.pdf.
 • VAZQUES, C., (2019). The battle against vacation rentals spreads beyond Madrid. [online]. [cit. 2020-12-10], Dostupné z: https://english.elpais.com /elpais/2019/03/28/inenglish/1553767032_107018.html.
 • ZERVAS, G., PROSERPIO, D., BYERS, J.W., (2021). A first look at online reputation on Airbnb, where every stay is above average. Marketing Letters, vol. 32, pp.1-16. ISSN 0923-0645. DOI: 10.1007/s11002-020-09546-4.