XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Přilákání investic představuje jednu z nejdůležitějších aktivit měst v naší zemi. Soutěž o vhodné investory působící především v progresivních odvětvích a s dlouhodobými záměry je stále intenzivnější. Cíl tohoto článku spočívá v analýze a interpretaci vybraných kvalitativních aspektů lokalizačních podmínek měst, které vytvářejí prostorově dosti diferencované prostředí pro investory. Z metodického hlediska je článek založen na rozsáhlém dotazníkovém šetření, které se opíralo především o škálové otázky a dále otázky s výběrem odpovědí. Je zarážející, že pouze málo měst má systémově ošetřeno, jak se zachovat, pokud se na ně obrátí konkrétní investor. Stejně tak je zaznamenáníhodná relativně malá připravenost ploch pro investice.

Klíčová slova

města, lokalizační podmínky, kvalitativní aspekty


Reference

 • AKSOY, A., MARSHALL, N., (1992). The Changing Corporate Head Office and its Spatial Implications. Regional Studies, vol. 26, no. 2, pp. 149-162. ISSN 0034-3404. DOI: 10.1080/00343409212331346861.
 • ASHWORTH, G. J., VOOGD, H., (1990). Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. London: Belhaven Press. ISBN 1-85293-008-X.
 • BEVAN, A., ESTRIN, S., MEYER, K., (2004). Foreign investment location and institutional development in transition economies. International Business Review, vol. 13, no. 1, pp. 43–64. ISSN 0969-5931. DOI: 10.1016/j.ibusrev.2003.05.005.
 • DUNNING, J. H., LUNDAN, S. M., (2008). Multinational Enterprises and the Global Economy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-84376-525-7.
 • FROBEL, F., HEINRICHS,  , KREYE,  O.,  (1980). The  new  international  division  of  labour. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-52122-319-5.
 • GREGORY, D., JOHNSTON, R., PRATT, G., WATTS, M., WHATMORE, S., (2009). The Dictionary of Human Geography. London: Wiley-Blackwell. ISBN 1-40513-288-4.
 • IAMMARINO, S., MCCAN, P., (2013). Multinationals and Economic Geography: Location, Technology and Innovation. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 978-1-78195-487-4.
 • MAIER, G., TÖDTLING, F., (1997). Regionálna a urbanistická ekonomika. Bratislava: Elita. ISBN 80-8044-044-1.
 • MASSEY, D., (1995). Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production. London: Macmillan. ISBN 0-333-59493-2.
 • RUGMAN, A., (2005). The Regional Multinationals. MNEs and 'Global' Strategic Management. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-52160-361-4.
 • SHEPHARD, , BARNES,  T., (2003). A  Companion  to  Economic  Geography. Oxford:  Blackwell Publishers. ISBN 978-0-63121-223-2.
 • SUCHÁČEK, J., (2013). Urban Potential for Investment Attraction in the Czech Republic. In Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Zlin: Tomas Bata University, pp. 718– ISBN 978-80-7454-246-6. ISBN 978-80-7454-246-6.
 • SUCHÁČEK, J., POLEDNÍKOVÁ, E., URMINSKÝ, J., (2020). Nabídková strana lokalizace z pohledu českých měst. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masaryk University, pp. 269-273. ISBN 978–80–210–9610–3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-34.
 • VAN DIJK, J., PELLENBARG, P., (1999). The demography of firms: progress and problems in empirical research. In: van Dijk, J. and Pellenbarg, P. (eds.) Demography of firms. Spatial dynamics of firm behaviour. Groningen: Rijksuniversiteit, pp. 325– 337. ISBN 90-6809-285-5.
 • VANHOVE, R., KLAASEN, L. H., (1987). Regional Policy: A European Approach. Avebury: Aldershot. ISBN 978-0-566054-136.