XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na mikroregionální struktury v severních Čechách, pro něž je typická tradice průmyslové výroby. V případě zkoumaného Děčínska a Českolipska se v minulosti jednalo především o lehký zpracovatelský průmysl. Mikroregiony byly vymezeny na základě dat denní dojížďky za prací. Pro hodnocení ekonomické výkonnosti byla užita data podnikového účetnictví dostupná ve veřejně dostupných účetních závěrkách firem. Z poměrných ukazatelů byla k analýze použita produktivita práce z přidané hodnoty a průměrná měsíční mzda. Ve sledovaných geografických strukturách byla překvapivě zjištěna v průměru vysoká ekonomická výkonnost zpracovatelského průmyslu. Avšak poměrně nízká v nejsilnějším odvětví, tzn. v automobilovém průmyslu, jenž se nejvíce podílel na reindustrializaci Českolipska. Tzn. že zahraniční investice zde nutně nesehrály všestranně pozitivní roli. Na Děčínsku prakticky zcela zanikl typický textilní průmysl a celý region vykazuje patrné deindustrializační tendence.

Klíčová slova

zpracovatelský průmysl, ekonomická výkonnost, severočeské mikroregiony


Reference

 • ANDĚL, J., JEŘÁBEK, M., ORŠULÁK, T., (2004). Vývoj sídelní struktury a obyvatelstva pohraničních okresů Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 80-7044-493-2.
 • BLUESTONE, B., HARRISON, B., (1985). The Deindustrialization of America: Plant Closings, Community Abandonment, and the Dismantling of Basic Industry. New York: Basic Books. ISBN 978-0465015924.
 • ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, (2014). Dojížďka do zaměstnání a do škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011, dojížďkové proudy. Praha: Český statistický úřad.
 • ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, (2020). Ekonomické výsledky průmyslu - 2018. Praha: Český statistický úřad
 • ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, (2019). Registr ekonomických subjektů k 30. 11. 2019. Praha: Český statistický úřad.
 • FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD, (1988). Provozovny ústředně řízeného průmyslu k 31. 12. 1987. Praha: Federální statistický úřad.
 • GERŐCS, T., PINKASZ, A., (2019). Relocation, standardization and vertical specialization: core-periphery relations in the European automotive value chain. Society and Economy, vol. 41, no. 2, pp. 171-192. ISSN 2199–6202. DOI: 10.1556/204.2019.001.
 • HAMPL, M., MARADA, M., (2015). Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie, vol. 120, no. 3, pp. 397-421. ISSN 1212–0014. DOI: 10.37040/geografie2015120030397.
 • KISLINGEROVÁ, E., (2001). Oceňování podniku. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-529-1
 • KLAPKA,, HALÁS, M., TONEV, P., (2013). Functional regions: concept and types. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 94-101. ISBN 978-80-210-6257-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-11.
 • KOUTSKÝ, J., (2011). Staré průmyslové regiony, vývojové tendence – možnosti rozvoje. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 80-7414-440-0.
 • KRZYSZTOFIK, r., TKOCZ, M., SPÓRNA, T., KANTOR-PIETRAGA, I., (2016). Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of Katowice conurbation, Poland. Moravian Geographical Reports, vol. 24, no. 1, pp. 42-54. ISSN 2199–6202. DOI: 10.1515/mgr-2016-0004.
 • MASSEY, D.B., MEEGAN, R., (1979). The Anatomy of Job Loss: The How, Why and Where of Employment Decline. London: Methuen. ISBN 0416323502.
 • Ministerstvo spravedlnosti České republiky, (2021). Veřejný rejstřík a sbírka listin. [online]. [cit. 31. 3. 2021]. Dostupné z: http:// https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma.
 • NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I., (2002): Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha: GRADA Publishing. 216 s.
 • NOVÁK, V., (2017). The Spatial Delimitation of Agglomerations in the Czech Republic: The Case of Northwestern Bohemia. Littera Scripta, vol. 10, no. 2, pp. 73-82. ISSN 1805–9112.
 • NOVÁK, V., DRDOVÁ, E., (2013). Revitalizace ekonomické výkonnosti automobilového průmyslu v ČR v průběhu hospodářské krize se zaměřením na Ústecký kraj. In 16th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 65-71. ISBN 978-80-210-6257-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-7.
 • TREGENNA, F., (2013). Deindustralization and Reindustrialization. In Szimai, A., Naudé, W., Alcorta, L. (eds.) Pathways to Industrialization in the Twenty First Century. Oxford: Oxford University Press, pp. 76-101. ISBN 978-0-19-966785-7.