XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Problematika vývoje regionálních disparit bývá často nazírána pouze z hlediska tradičních přístupů beta- a sigma-konvergence. Pro prohloubení diskuse je proto při hodnocení disparit žádoucí využívat i přístupy, které jsou postaveny na zcela jiných principech a nejsou zatíženy stejnými metodickými limity. V dané souvislosti je cílem tohoto příspěvku, s využitím přístupu kointegrace, posoudit vývoj regionálních disparit v ekonomické výkonnosti a příjmech v zemích střední Evropy. Na vzorku 62 regionů pro období 2004-2018, tento příspěvek aplikuje přístup hodnocení disparit vycházející z Pesaranovy probabilistické metody. Závěry jsou přijímány na základě testování hypotézy konvergence pomocí KPSS testu stacionarity, a současně testování hypotézy divergence pomocí ADF testu na přítomnost jednotkového kořene. Analýza ukázala, že požadovaná kritéria konvergence byla splněna v případě ekonomické výkonnosti, nikoliv však v případě příjmů. Po prohloubení analýzy na úroveň zohledňující příslušnost regionů k jednotlivým zemím bylo zjištěno, že jak v případě ekonomické výkonnosti, tak v případě příjmů, dochází zejména k vnitřní konvergenci v rámci jednotlivých zemí. Při hodnocení disparit v ekonomické výkonnosti byly identifikovány „západní“ (regiony Česka, Německa a Rakouska) a „východní“ konvergenční klub (regiony Maďarska, Polska a Slovenska). Podobně lze hovořit o znacích konvergenčního klubu i v případě dílčí analýzy příjmů (regiony Česka, Maďarska a Slovenska).

Klíčová slova

konvergence, kointegrace, konvergenční kluby, střední Evropa, region


Reference

 • BARCA, F., MCCANN, P., RODRIGUEZ-POSE, A., (2009). The Case for Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches. Journal of Regional Science, vol. 52, no. 1, pp. 134-152. ISSN 1467-9787. DOI: 10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x.
 • BARRO, R., SALA-I-MARTIN, X., (2004). Economic Growth. London: MIT Press. ISBN 978-0-262-02553-9.
 • BAUMOL, W., (1986). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. American Economic Review, vol. 76, no. 5, pp. 1072-1085. ISSN 0002-8282.
 • BERNARD, A., DURLAUF, S., (1995). Convergence in international output. Journal of Applied Econometrics, vol. 10, no. 2, pp. 97-108. ISSN 1099-1255.
 • CAPELLO, R., NIJKAMP, P. (2019). Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 978-1-78897-001-3.
 • CZASONIS, m., QUINN, M., (2012). Income convergence in Europe: Catching up or falling behind? Acta Oeconomica, vol. 62, no. 2, pp. 183-204. ISSN 0001-6373. DOI: 10.1556/aoecon.62.2012.2.3.
 • DICKEN, p., (2015). Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. New York: The Guilford Press. ISBN 9781462519552.
 • DOBRINSKY, R., HAVLIK, P., (2014). Economic Convergence and Structural Change: the Role of Transition and EU Accession (WIIW Research Report 395). Vienna: WIIW.
 • DYBa, W., LOEWEN, B., LOOGA, J., ZDRAŽIL, P., (2018). Regional development in Central-Eastern European Countries at the beginning of the 21st century: path dependence and effects of EU Cohesion policy. Quaestiones Geographicae, vol. 37, no. 2, pp. 77-92. ISSN 0137-477X. DOI: 10.2478/quageo-2018-0017.
 • HOLMES, M., OTERO, J., PANAGIOTIDIS, T., (2011). Investigating regional house price convergence in the United States: Evidence from a pair-wise approach. Economic Modelling, vol. 28, no. 6, pp. 2369-2376. ISSN 0264-9993. DOI: 10.1016/j.econmod.2011.06.015
 • HOLUBIUC, A., (2020). Income Convergence in the European Union: National and Regional Dimensions. European Financial and Accounting Journal, 15, no. 2, pp. 45-65. ISSN 1802-2197. DOI: 10.18267/j.efaj.242.
 • HORRIDGE, M., ROKICKI, B., (2018). The impact of European Union accession on regional income convergence within the Visegrad countries. Regional Studies, vol. 52, no. 4, pp. 503-515. ISSN 0034-3404. DOI: 10.1080/00343404.2017.1333593.
 • ISLAM, N., (2003). What have we learned from the convergence debate? Journal of Economic Surveys, vol. 17, no. 3, pp. 309-362. ISSN 1467-6419. DOI: 10.1111/1467-6419.00197.
 • KLÍMOVÁ, V., ŽÍTEK, V., (2015). Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie, vol. 63, no. 2, pp. 147-166. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.994.
 • KRAFTOVÁ, I., KRAFT,, (2014). Jsou regiony ČR z hlediska mezd a platů homogenní. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 69-75. ISBN 978-80-210-6840-7. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-7.
 • KRAFTOVÁ, I., MATĚJA,, (2015). Production-consumption patterns of behaviour of European regions. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, vol. 22, no. 34, pp. 52-62. ISSN 1211-555X.
 • KWIATKOWSKI, D., PHILLIPS, P., SCHMIDT, P., SHIN, Y., (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54, no. 1–3, pp. 159-178. ISSN 0304-4076. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y
 • LE PEN, Y., (2011). A pair-wise approach to output convergence between European regions. Economic Modelling, vol. 28, no. 3, pp. 955-964. ISSN 0264-9993. DOI10.1016/j.econmod.2010.11.006.
 • LOEWY, M., PAPPEL, D., (1996). Are U.S. regional incomes converging? Some further evidence. Journal of Monetary Economics, vol. 38, no. 3, pp. 587-598. ISSN 0304-3932. DOI: 10.1016/S0304-3932(96)01292-5.
 • OECD, (2021). OECD Statistics. [online]. [cit. 2021-03-30]. Dostupné z:https://stats.oecd.org/.
 • OXLEY, L., GREASLEY, D., (1995). A time-series perspective on convergence: Australia, UK and USA since 1870. Economic Record, vol. 71, no. 3, pp. 259-270. ISSN 1475-4932. DOI: 10.1111/j.1475-4932.1995.tb01893.x.
 • PESARAN, H., (2007). A pair-wise approach to testing for output and growth convergence. Journal of Econometrics, vol. 138, no. 1, pp. 312-355. ISSN 0304-4076. DOI: 10.1016/j.jeconom.2006.05.024.
 • PESARAN, H., SMITH, R., YAMAGATA, T., HVOZDYK, L., (2009). Pairwise tests of purchasing power parity. Econometric Reviews, 28, no. 6, pp. 495-521. ISSN 0747-4938. DOI: 10.1080/07474930802473702.
 • QUAH, D., (1996). Convergence Empirics Across Economies with Some Capital Mobility. Journal of Economic Growth, vol. 1, no. 1, pp. 95-124. ISSN 1381-4338. DOI: 10.1007/BF00163344.
 • RAPACKI, R., PROCHNIAK, M., (2019). EU membership and economic growth: empirical evidence for the CEE countries. European Journal of Comparative Economics, vol. 16, no. 1, pp. 3-40. ISSN 1824-2979. DOI: 10.25428/1824-2979/201901-3-40.
 • SACHS, J., et al., (2019). 2019 Europe Sustainable Development Report. [online]. [cit. 2021-03-27]. Dostupné z: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_europe_sustainable_development_report.pdf.
 • SAID, S., DICKEY, D., (1984). Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order. Biometrika, vol. 71, no. 3, pp. 599-607. ISSN 1464-3510. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599.
 • SHIBAMOTO, M., TSUTSUI, Y., YAMANE, C., (2016). Understanding regional growth dynamics in Japan: Panel co-integration approach utilizing the PANIC method. Journal of the Japanese and International Economies, 40, no. C, pp. 17-30.ISSN 0889-1583. DOI: 10.1016/j.jjie.2016.03.004.
 • STANÍČKOVÁ, M., (2017). Can the implementation of the Europe 2020 Strategy goals be efficient? The challenge for achieving social equality in the European Union. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 12, no. 3, pp. 383-398. ISSN 1689-765X. DOI: 10.24136/eq.v12i3.20.
 • TVRDOŇ, m., (2010). Makroekonomická konvergence: případ zemí Visegrádské čtyřky. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, vol. 16, no. 1, pp. 316-328. ISSN 1211-555X.
 • zdražil, p., (2020). Regionální konvergence v příjmech v rámci odvětví české ekonomiky. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 25-32. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-3.
 • ZDRAŽIL, P., APPLOVÁ, P., (2018). Growth disparities among regions of the Visegrad group countries: an evidence of their extent and nature. E+M Economics and Management, vol. 19, no. 2, pp. 37-54. ISSN 1212-3609. DOI: 10.15240/tul/001/2016-2-003.