XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na regionální konkurenceschopnost ve vazbě na úroveň digitalizace vyjádřenou indexem regionální digitalizace (IRD), který byl sestaven autory tohoto příspěvku. Tento index je inspirován mezinárodně uznávaným indexem digitální ekonomiky a společnosti (DESI - Digital Economy and Society Index), který zachycuje úroveň digitální ekonomiky členských zemí EU, nicméně jeho prostřednictvím nelze identifikovat meziregionální disparity v procesu digitalizace území. Cílem příspěvku je porovnat regionální konkurenceschopnost, určenou indexem regionální konkurenceschopnosti (IRK), a úroveň digitalizace vyjádřenou pomocí indexu regionální digitalizace (IRD). Výzkumnou otázkou je, zda vyšší hodnota IRD implikuje také vyšší úroveň IRK. Důraz je kladen zejména na kraje, které jsou vymezeny podle metodiky EUROSTAT (2018) jako převážně venkovské, tj. kraje Plzeňský, Jihočeský, Vysočina a Pardubický. Výsledky, s výjimkou hl. m. Prahy, nepotvrzují tuto implikaci, zejména pokud se zaměříme na převážně venkovské regiony. Zatímco podle IRK se řadí k regionům s vysokou dynamikou rozvoje (Plzeňský a Vysočina) anebo k regionům s průměrnou dynamikou rozvoje (Pardubický, Jihočeský), pak podle IRD patří k regionům s nižší dynamikou rozvoje digitální výkonnosti (Pardubický, Vysočina, Jihočeský) a v případě Plzeňského kraje dokonce do „nejhorší“ skupiny regionů s problémovým rozvoje digitální výkonnosti.

Klíčová slova

konkurenceschopnost, digitalizace, převážně venkovské regiony


Reference

 • Banhidi, Z., Dobos, I., Nemeslaki, A., (2020). What the overall Digital Economy and Society Index reveals: A statistical analysis of the DESI EU28 dimensions. Regional Statistics, 10. pp. 42-62. ISSN 2064-8243. DOI: 10.15196/RS100209.
 • Békés, G., Ottaviano, G., I., P., (2015). Micro-founded measurement of regional competitiveness in Europe. IEHAS Discussion Papers, No. MT-DP -2015/25, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Economics. ISBN 978-615-5447-87-7.
 • Ben, S., Bosc, R., Jiao, J., Li, W., Simonelli, F., Zhang, R., (2017). Digital Infrastructure: Overcoming the digital divide in China and the European Union. CEPS Research Report. ISBN 978-94-6138-646-5.
 • Česnauskė, (2019). Digital Economy and Society: Baltic States in the EU Context. Economics and Culture, vol. 16. no. 1, pp 80-90. ISSN 2255-7563. DOI: 10.2478/jec-2019-0009
 • EUROPEAN COMMISSION, (2013). EU regional competitiveness index (RCI 2013). [online]. [cit.2015-02-26]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf
 • EUROPEAN COMMISSION, (2018). Digital Economy and Society Index: Methodological note. [online]. [cit.2021-03-15].Dostupné z: https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/desi-2018-methodology_E886EDCA-B32A-AEFB-07F5911DE975477B_52297.pdf.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2020). Digital Economy and Society Index: Thematic chapters. . [online]. [cit.2021-03-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi.
 • Eurostat, (2018). Territorial typologies manual - urban-rural typology [online]. [cit. 2021-03-01]. Dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php?title=Territorial_typologies_manual_-_urban-rural_typology#Results.
 • Hudson, R., ( 2011). From Knowledge-based Economy to … Knowledge-based Economy? Reflections on Changes in the Economy and Development Policies in the North East of England. Regional Studies, vol. 45, no. 7, pp. 997-1012. ISSN 0034-3404. DOI: 1080/00343400802662633.
 • Huggins, R., Izushi, H., prokop, D., Thompson, P., (2014). Regional competitiveness, economic growth and stages of development. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 32, no. 2, pp. 255-283. ISSN 1846-7520.
 • Januškaitė, V., Užienė, L., (2018). Intellectual Capital as a Factor of Sustainable Regional Competitiveness. Sustainability, vol. 10, 4848. ISSN 2071-1050. DOI:10.3390/su10124848.
 • Kasabov, E., (2016). When an initiative promises more than it delivers: a multi-actor perspective of rural entrepreneurship difficulties and failure in Thailand. Entrepreneurship and Regional Development, vol. 28, no. 9-10, pp. 681-703. ISSN 0898-5626. DOI: 1080/08985626.2016.1234650.
 • OECD, (2013). Rural-Urban Partnerships: An Integrated Approach to Economic Development. Paris: OECD Publishing. ISBN
 • Pelantová, K., (2015). Hodnocení konkurenceschopnosti krajů České republiky. [Diplomová práce]. Praha: Vysoká škola ekonomická.
 • Pelantová, K., Kouřilová, J., (2016). Konkurenceschopnost krajů České republiky. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 74–81. ISBN 978-80-210-8273-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-8.
 • PĚLUCHA, M., KASABOV, E., et al, (2020). Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy. 1st Edition. Abingdon: Routledge. ISBN 978-0-367-35658-3. eISBN 978-0-429-34098-7. DOI: 10.4324/9780429340987.
 • Pělucha, M., et al, (2012). Venkov na prahu 21. století, 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-49-3.
 • RUSSO, V., (2020). Digital Economy and Society Index (DESI). European Guidelines and Empirical Applications on the Territory. In Sarasola Sánchez-Serrano, J. L., Maturo, F., Hošková-Mayerová, Š. (eds.) Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work. Springer: Cham, pp. 427–442. ISBN 978-3-030-18593-0.
 • MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, (2013). Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf.
 • Ministerstvo vnitra České republiky: Informační servis, (2009). Czech POINT jede! [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/czech-point-jede.aspx.
 • Salemink, K., Strijker, D., Bosworth, G., (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. Journal of Rural Studies, vol. 54, pp. 360-371. ISSN0743-0167. DOI: 1016/j.jrurstud.2015.09.001.
 • Smetkowski, M., Gorzelak, G., et al., (2011). The European Metropolises and Their Regions: From Economic Landscapes to Metropolitan Networks, ESPON & EUROREG, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 978-83-7378-518-4.
 • Stavytsky, A., Kharlamova, G., Eduard Alexandru Stoic, E.A., (2019). The Analysis of the Digital Economy and Society Index in the EU. Baltic Journal of European Studies, vol. 9, no. 3, pp. 245-261. ISSN 2228-0596. DOI: 10.1515/bjes-2019-0032.
 • Townsend, L., Sathiaseelan, A., Fairhurst, G., Wallace, C., (2013). Enhanced broadband access as a solution to the social and economic problems of the rural digital divide. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, 28, no. 6, pp. 580-595. ISSN 0269-0942. DOI: 10.1177/0269094213496974.
 • Warlow, A., Kasabov, E., (2014). Rethinking Rural Conflict, Cooperation Difficulties, and Failure: The Case of Rural Cooperatives. In Kasabov, E. (ed.). Rural Cooperation in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 266-282. ISBN 978-1-137-34889-0
 • WOKOUN, R., (2010). Teoretické a metodologické přístupy k výzkumu regionální konkurenceschopnosti. Regionální studia. Vol. 4, no. 2, pp. 2-7. ISSN 1803-1471.