XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Vidiecke regióny v 21. storočí trpia dôsledkami globalizácie, pomalej diverzifikácie ekonomickej základne, procesmi depopulácie z vidieka a rastúcim tempom urbanizácie, či klesajúcou zamestnanosťou v tradičných odvetviach a mnohými ďalšími problémami, ktoré v konečnom dôsledku predstavujú zdroj nízkej územnej konkurencieschopnosti týchto regiónov. Podnikanie na vidieku a rozvoj znalostne-intenzívneho podnikania na vidieku je kriticky dôležité pre zabezpečenie rastu inovačnej výkonnosti vidieckych regiónov a skúmanie potrieb a lokalizačných faktorov znalostne-intenzívnych aktivít a ich schopnosti generovať na základe vnútorného potenciálu územia inovácie sa stáva kľúčovou otázkou rozvoja vidieka. V tomto príspevku sa snažíme identifikovať na prípadovej štúdií vybraného regiónu inovačné aktivity v malých a stredných firmách zo znalostne-intenzívnych odvetví, ktoré sú lokalizované v malých vidieckych miestnych ekonomikách. Z výsledkov prieskumu vyplývajú motívy a bariéry pre lokalizáciu týchto odvetví na vidieku, ako aj relatívne vysoká inovačná výkonnosť firiem v získanej vzorke.

Klíčová slova

vidiek, znalostne-intenzívne podnikanie, podnikanie na vidieku, inovácie


Reference

 • ARYAL, G., MANN, J., LOVERIDGE, S., JOSHI, S., (2018). Exploring innovation creation across rural and urban firms. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, vol. 7, no. 4. pp. 357-376. ISSN 2045-2101. DOI: 10.1108/jepp-d-18-00026.
 • BAUMGARTNER, D., SCHULZ, T., SEIDL, I., (2013). Quantifying entrepreneurship and its impact on local economic performance: a spatial assessment in rural Switzerland. Entrepreneurship & Regional Development, vol. 25, no. 3-4, pp. 222-250. ISSN 1464-5114. DOI: 10.1080/08985626.2012.710266.
 • ECORYS (RESEARCH AND CONSULTING), (2010). Study on employment, growth and innovation in rural areas (SEGIRA). [online]. [2021-04-03]. Dostupné z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b098438-6636-4aff-99a0-611d8ac1206f.
 • EUROSTAT, (2013). Eurostat Indicators on High‐Tech Industry and Knowledge—Intensive Services. [online]. [2021-04-03]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf.
 • FISCHER, B. B., QUEIROZ, S., VONORTAS, N. S., (2018). On the location of knowledge-intensive entrepreneurship in developing countries: lessons from São Paulo, Brazil. Entrepreneurship & Regional Development, vol. 30, no. 5-6, pp. 612-638. ISSN 1464-5114. DOI: 10.1080/08985626.2018.1438523.
 • HORLINGS, L. G., MARSDEN, T. K., (2012). Exploring the “New Rural Paradigm” in Europe: Eco-economic strategies as a counterforce to the global competitiveness agenda. European Urban and Regional Studies, vol. 21, no. 1, pp. 4-20. ISSN 1461-7145. DOI: 10.1177/0969776412441934.
 • HRIVNÁK, M., ROHÁČIKOVÁ, O., SCHWARCZ, P., (2020). What Drives the Private Innovation in Rural Areas? In-Depth Case Study of Slovak Rural Region. Administrative Sciences, vol. 10, no. 3, pp. 1-17. ISSN 2076-3387.  DOI: 10.3390/admsci10030040.
 • HUANG, W.-J., BEECO, J. A., HALLO, J. C., NORMAN, W. C., (2016). Bundling attractions for rural tourism development. Journal of Sustainable Tourism, vol. 24, no. 10, pp. 13871402. ISSN 1747-7646. DOI: 10.1080/09669582.2015.1115510 .
 • CHRENEKOVÁ, M., MELICHOVÁ, K., MARIŠOVÁ, E., MOROZ, S., (2016). Informal employment and quality of life in rural areas of Ukraine. European Countryside, vol. 8, no. 2, pp. 135-146. ISSN 1803-8417. DOI: 10.1515/euco-2016-0011.
 • KLOFSTEN, M., NORRMAN, C., CADORIN, E., LÖFSTEN, H., (2019). Support and development of small and new firms in rural areas: a case study of three regional initiatives. SN Applied Sciences, vol. 2, no. 1, pp. 1-10. ISSN 2523-3971. DOI: 10.1007/s42452-019-1908-z.
 • KORSGAARD, S., MÜLLER, S., TANVIG, H. W., (2015). Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural – between place and space. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, vol. 21, no. 1, pp. 5-26. ISSN 1355-2554. DOI: 10.1108/IJEBR-11-2013-0205.
 • MALERBA, F., MCKELVEY, M., (2018). Knowledge-intensive innovative entrepreneurship integrating Schumpeter, evolutionary economics, and innovation systems. Small Business Economics, vol. 54, no. 1, 503-522. ISSN 1573-0913. DOI: 10.1007/s11187-018-0060-2.
 • MCELWEE, G., SMITH, R., (2014). Researching rural enterprise. In A. FAYOLLE (eds.) Handbook of Research on Entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, pp. 307-334. ISBN 978-0857936912.
 • PATO, M. L., TEIXEIRA, A. A. C., (2016). Twenty years of rural entrepreneurship: a bibliometric survey. Sociologia Ruralis, vol. 56, no. 1, pp. 3-28. ISSN 1467-9523. DOI: 10.1111/soru.12058.
 • M. L. (2020). Entrepreneurship and innovation towards rural development: evidence from a peripheral area in Portugal. European Countryside, vol. 12, no. 2 pp. 209-220. ISSN 1803-8417. DOI: 10.2478/euco-2020-0012.
 • SÁ, E., CASAIS, B., SILVA, J., (2018). Local development through rural entrepreneurship, from the Triple Helix perspective. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 25, no. 4, pp. 698-716. ISSN 1355-2554. DOI: 10.1108/IJEBR-03-2018-0172.
 • STAUBER, K. N., (2001). Why invest in rural America and how? A critical public policy question for the 21st century. Economic Review‐Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 86, no. 2, pp. 57-87. ISSN 0161‑2387.