XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Univerzity zohrávajú stále významnejšiu úlohu pri plnení tzv. ich tretej funkcie pri sociálnom a ekonomickom rozvoji regiónov. Jedným z prejavov je aj patentová aktivita univerzít, ktorá je prepojená aj s tzv. druhou funkciou univerzít – s výskumom. Príspevok prezentuje odlišnú patentovú aktivitu krajín Strednej a východnej Európy (EU13) oproti ostatným krajinám EÚ (EU15). Cieľom tohto príspevku je identifikovať rozdiely v celkovej patentovej aktivite krajín aj regiónov NUTS 2 hlavne v počte subjektov – žiadateľov o patent. Využívame jednoduchú deskriptívnu analýzu údajov o patentoch zo spojenej patentovej databázy REGPAT a databázy o univerzitách ETER, pričom výsledky dokumentujeme aj mapovým výstupom, grafmi a tabuľkou. Analýza ukazuje, že hlavným rozdielom je väčší počet tzv. single žiadateľov o patent v prípade krajín EU13, čo okrem nízkeho počtu patentov znamená ďalšiu nevýhodu vo veľmi obmedzenom šírení vedomostí a poznatkov od jednej inštitúcie k druhej a ďalej limituje ekonomický rozvoj regiónov.

Klíčová slova

univerzitné patenty, univerzity, EU13 – stredná a východná Európa, EU15 – západná Európa, priestorová a štrukturálna analýza


Reference

 • ACOSTA, M., et al., (2009). Production of University Technological Knowledge in European Regions: Evidence from Patent Data. Regional Studies, vol. 43, no. 9, pp. 1167-1181. ISSN 1360-0591. DOI: 10.1080/00343400802154573.
 • ANSELIN, L., VARGA, A., ACS, Z. ,(1997). Local Geographic Spillovers between University Research and High Technology Innovations. Journal of Urban Economics, vol. 42, no. 3, pp. 422-448. ISSN 0094-1190.
 • AZAGRA-CARO J. M., DOLADO T. E., (2001). Determining factors of university patents: The case of the Polytechnic University of Valencia. Institute of Innovation and Knowledge Management (INGENIO), Valencia (Spain), mimeo.
 • AZAGRA-CARO, J.M. et al., (2007). In Which Regions Do Universities Patent and Publish More? Scientometrics, vol. 70, no. 2, pp. 251-266. ISSN 1588-2861. DOI: 10.1007/s11192-007-0202-9.
 • BONACCORSI, A., DARAIO, C., (2007). Universities and Strategic Knowledge Creation – Specialization and Performance in Europe. London: Edward Elgar. ISBN
 • CESARONI, F., PICCALUGA, (2002). A. Patenting Activity of European Universities. Relevant? Growing? Useful? In SPRU NPRnet Conference Rethinking Science Policy: Analytical Frameworks for Evidence-Based Policy. Brighton: University of Sussex, pp. 1-22. [online]. [cit. 08.04.2021]. Dostupné z https://www.academia.edu/13660920/Patenting_Activity_of_European_Universities_Relevant_Growing_Useful.
 • ETZKOWITZ, H, LEYDESDORFF, L., (1997). Universities in the Global Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations. London: Cassell Academic.
 • FRITSCH, M., SLAVTCHEV, V., (2007) Universities and innovation in space. Industry and Innovation, vol. 14, no. 2, pp. 201 - 218. ISSN1366-2716. DOI: 10.1080/13662710701253466.
 • GEUNA, A., NESTA, L. J. J. (2006). University patenting and its effects on academic research: the emerging European evidence. Research Policy, vol. 35, no. 6, pp. 790-807. ISSN 0048-7333. DOI: 10.1016/j.respol.2006.04.005.
 • GEUNA A., ROSSI, F., (2011). Changes to University IPR Regulations in Europe and the Impact on Academic Patenting. Research Policy, vol. 40, no. 8, pp. 1068-1076. ISSN 0048-7333. DOI: 10.1016/j.respol.2011.05.008.
 • GRILICHES, Z., (1979). Issues in accessing the contribution of research and development to productivity growth. Bell Journal of Economics, vol.10, no.1, pp. 92-116. ISSN 0361915X. DOI: 2307/3003321.
 • JAFFE, A.B. et al. (1993). Geographic Localizations of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations. The Quarterly Journal of Economics, vol. 108, no. 3, pp. 577 - 598. ISSN 1531-4650. DOI: 10.2307/2118401.
 • KWIEK, M., (2012). Universities, regional development and economic competitiveness: The Polish case. In Pinheiro, R., et al. (eds.) Universities and Regional Development. A Critical Assessment of Tensions and Contradictions. New York: Routledge, pp. 69-85. ISBN 9781138790445.
 • LISSONI, F., et al., (2008). Academic patenting in Europe: new evidence from the KEINS database. Research Evaluation, vol. 17, no. 2, pp. 87-102. ISSN 0958-2029. DOI: 10.3152/095820208X287171.
 • MORENO, R., PACI, R., USAI, S., (2005) Spatial spillovers and innovation activity in European regions. Environment and Planning A, vol. 37, no. 10, pp. 1793 – 1812. ISSN 0308-518X. DOI: 10.1068/a37341.
 • PICCALUGA, A., PATRONO, A., (2001). Attività brevettuale degli enti pubblici di ricerca italiani. Un’analisi sul periodo 1982–2001. Economia e Politica Industriale (Journal of Industrial and Business Economics), vol. 109, pp. 81–111. ISSN 0391-2078.
 • REHÁK, Š., (2019). Vysoké školy v Strednej a Východnej Európe – štrukturálne a priestorové aspekty. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 209-216. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-26.
 • REHAK, S., SOKOL, M., (2007). Regional pathways towards the knowledge economy: experiences from Slovakia. In Piech, K. (ed.). Knowledge and Innovation Processes in Central and East European Economies. Warsaw: The Knowledge and Innovation Institute. pp. 228-246. ISBN 9788360653036.
 • USAI, S., (2011). The Geography of Inventive Activity in OECD Regions. Regional Studies, vol. 45, no. 6, pp. 711-731. ISSN 1360-0591. DOI: 10.1080/00343401003792492.