XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Inovační politika usiluje o podporu tvorby a šíření inovací. K tomu využívá zejména nástroje stimulující nabídku inovací, v posledních letech však čím dál častěji také poptávkově orientované nástroje, jako jsou veřejné zakázky, podpora soukromé poptávky a regulace. Takto definovaná inovační politika nesleduje pouze ekonomické cíle, ale rovněž plnění různých společenských výzev. Proto bývá často spojována s podporou environmentálních inovací, které vedou k zelenému růstu a zmírnění klimatických změn. V tomto kontextu je v evropských zemích významně podporována elektromobilita. Cílem příspěvku je demonstrovat možnosti propojení kohezní politiky a poptávkové inovační politiky a analyzovat praktickou implementaci takové politiky v českých regionech. K tomu je využita analýza 519 projektů podpořených prostřednictvím programu Nízkouhlíkové technologie v rámci OP PIK 2014-2020. Více než 50 % projektů bylo realizováno ve třech nejlidnatějších krajích, a to zejména Jihomoravském, Středočeském, ale také Moravskoslezském. Do těchto krajů také připadla nadpoloviční výše dotace EU. Nejčastějšími příjemci dle právní formy byly mikropodniky a malé podniky. Významnou skupinu tvoří také podnikající fyzické osoby, které představovaly 21,8 % příjemců.

Klíčová slova

poptávková inovační politika, zelené technologie, české regiony, ekoinovace, elektromobilita


Reference

 • ANDERSEN, M. M., (2010). On the Faces and Phases of Eco-innovation on the Dynamics of the Greening of the Economy. Paper for DRUID Conference Opening up innovation: strategy, organization and technology. London: Imperial College London Business School.
 • API, (2021). Nízkouhlíkové technologie. [online]. [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/.
 • BOON, W., EDLER, J., (2018). Demand, challenges, and innovation. Making sense of new trends in innovation policy. Science and Public Policy, vol. 45, no. 4, pp. 435-447. ISSN 0302-3427. DOI: 10.1093/scipol/scy014.
 • CRESPI, F., MAZZANTI, M., MANAGI, S., (2016). Green growth, eco-innovation and sustainable transitions. Environmental Economics and Policy Studies, vol. 18, no. 2, pp. 137-141. ISSN 1432-847X. DOI: 10.1007/s10018-016-0141-x.
 • CSTP, (2019). Design and implementation of mission-oriented policies to address societal challenges. Project information sheet – OECD Science and Technology Policy Division.
 • ČSÚ, (2021). Veřejná databáze. Praha: ČSÚ. [online]. [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/.
 • EDLER, J. (2009). Demand Policies for Innovation in EU CEE Countries. Manchester Business School Research Paper, no. 579. Manchester: University of Manchester. ISSN 0954-7401.
 • EDLER, J., BOON, W. P., (2018). ‘The next generation of innovation policy: Directionality and the role of demand-oriented instruments’ - Introduction to the special section. Science and Public Policy, vol. 45, no. 4, pp. 433-434. ISSN 0302-3427. DOI: 10.1093/scipol/scy026.
 • EDLER, J., GEORGHIOU, L. (2007). Public procurement and innovation - Resurrecting the demand side. Research Policy, vol. 36, no. 7, pp. 949-963. ISSN 0048-7333. DOI: 10.1016/j.respol.2007.03.003.
 • EEA, (2020). Doprava. [online]. [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://www.eea.europa.eu/cs/themes/transport/intro.
 • ENGELMANN, J., AL-SAIDI, M., (2019). Business-Driven Ecological Innovations in Green Growth Strategies. In Bocken, N., Ritala, P., Albareda, L., Verburg, R. (eds) Innovation for Sustainability. Palgrave Studies in Sustainable Business In Association with Future Earth. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN 978-3319973845. DOI: 10.1007/978-3-319-97385-2_19.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2021). Priorities for 2014-2020. [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities.
 • FUSSLER, C., JAMES, P., (1996). Driving eco-innovation: a breakthrough discipline for innovation and sustainability. London: Pitman. ISBN 9780273622079.
 • JANOUŠEK, K., (2019). Druhy a kategorie vozidel. [online]. [cit. 30. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=271275#f5.
 • KEMP, R., ARUNDEL, A., (2019). Introduction. In Kemp, R., Arundel, A., Rammer, C., Miedzinski, M., Tapia, C., Barbieri, N., Tűrkeli, S., Bassi, A. M., Mazzanti, M., Chapman, D., Diaz López, F., McDowall Maastricht Manual on Measuring Eco-Innovation for a Green Economy. Innovation for sustainable development network. Maastricht, The Netherlands.
 • KEMP, R., DIAZ LOPEZ, F. J., BLEISCHWITZ, R. (2013). Report on Green Growth and Eco-Innovation. Wuppertal, Germany.
 • KEMP, R., OLTRA, V., (2011). Research Insights and Challenges on Eco-Innovation Dynamics. Industry & Innovation, vol. 18, no. 3, pp, 249-253. ISSN 1366-2716. DOI: 10.1080/13662716.2011.562399.
 • KLÍMOVÁ, V., RASZKOVÁ, S. (2019). Možnosti implementace poptávkové inovační politiky v regionech. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 153-162. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-19.
 • KRAFTOVÁ, I., KRAFT, J., (2018). Dichotomie cílů EU v oblasti energetiky a odlišnosti při jejich naplňování členskými zeměmi. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 655-661. ISBN 978-80-210-8970-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-86.
 • LOSACKER, S., LIEFNER, I., (2020). Regional lead markets for environmental innovation. Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 37, pp. 120-139. ISSN 2210-4224. DOI: 10.1016/j.eist.2020.08.003.
 • MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, (2021). cz. [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: www.dotaceeu.cz.
 • OECD (2011). Better Policies to Support Eco-innovation. OECD studies on Environmental Innovation. Paris: OECD.
 • PROKOP, V., STEJSKAL, J., HÁJEK, P., KUBA, O. (2019). Creating Eco-Innovations for Sustainable Entrepreneurship and Development within European Countries. European Journal of Sustainable Development, vol. 8, no. 3, pp. 183-193. ISSN 2239-5938. DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n3p183.
 • RAMMER, C., ARUNDEL, A., KEMP, R., MIEDZINSKI, M., (2019). Definition and types of eco-innovation. In Kemp, R., Arundel, A., Rammer, C., Miedzinski, M., Tapia, C., Barbieri, N., Tűrkeli, S., Bassi, A. M., Mazzanti, M., Chapman, D., Diaz López, F., McDowall Maastricht Manual on Measuring Eco-Innovation for a Green Economy. Innovation for sustainable development network. Maastricht, The Netherlands.
 • ROLFSTAM, M., (2009). Public procurement as an innovation policy tool: the role of institutions. Science and Public Policy, vol. 36, no. 5, pp. 349-360. ISSN 0302-3427. DOI:10.3152/030234209X442025.
 • SÁNCHEZ-CARREIRA, M. C., PEÑATE-VALENTÍN, M. C., a Pedro VARELA-VÁZQUEZ, P., (2019). Public procurement of innovation and regional development in peripheral areas. Innovation: The European Journal of Social Sciences, vol. 32, no. 1, pp. 119-147. ISSN 1351-1610. DOI: 10.1080/13511610.2018.1528142.
 • STANÍČKOVÁ, M., MELECKÝ, L., (2017). Impact Analysis of the European Structural Funds on Efficiency of Employment Issues in Euro Area. In 11th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, pp. 773-780. ISBN 978-80-248-4138-0.
 • ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, J.M., (2001). Fostering regional innovation, entrepreneurship and growth through public procurement. Small Business Economics. ISSN 0921-898X. DOI: 10.1007/s11187-021-00466-9 (in press).