Výzkum v didaktice cizích jazyků II

Kapitola

Testové strategie používané kandidáty zkoušek dle STANAG 6001 v testech receptivních dovedností (zpráva z pilotního výzkumu)

Rok vydání: 2019

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9547-2019-5

Abstrakt

Tato práce se zabývá testovými strategiemi používanými kandidáty jazykových zkoušek z angličtiny dle STANAG 6001 v testech receptivních dovedností a tím, jak jsou tyto strategie zapojovány do zpracování položek testu. Kvalitativní analýza ukazuje, že kandidáti preferují určitou strategii zpracování položek, používají strategie testového managementu i strategie opírající se o zkušenost s testy a že použití konkrétní strategie závisí na mnoha okolnostech.

Klíčová slova

testové strategie, jazykové zkoušky, angličtina, receptivní řečové dovednosti


Reference

Alderson, J. C. et al. (1995). Language test construction and evaluation. Cambridge: Cambridge University Press.

Cohen, A., & Upton, T. A. (2007). "I want to go back to the text": Response strategies on the reading subtest of the New TOEFL. Language Testing, 24(2), 209-250. Dostupné z https://doi.org/10.1177/0265532207076364

Cohen, A. (2011). Strategies in learning and using a second language. London: Taylor & Francis Ltd.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. R. B. (2011). Research methods in education. London: Taylor & Francis Ltd.

Creswell, J. W. (2014). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Harlow, Essex: Pearson.

Ghafournia, N. (2013). The relationship between using multiple-choice test-taking strategies and general language proficiency levels. Procedia - Social and Behavioral Science, 70, 90-94. Dostupné z https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.043

Guo, Q., Kim, Y.-S. G., Yang, L., & Liu, L. (2016). Does previewing answer choice options improve performance on a reading test? Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 29, 745-760. Dostupné z https://doi.org/10.1007/s11145-016-9626-z

Jamil, A., Aziz, M. S. A., & Razak, N. A. (2010). The utilisation of test-taking strategies among female students in a tertiary institution. GEMA Online Journal of Language Studies, 10(3), 105-125. Dostupné z http://ejournal.ukm.my/gema/article/view/81/75

Kvale, S. (2013). Doing interviews. Los Angeles: Sage.

Nikolov, M. (2006). Test-taking strategies of 12- and 13-year-old Hungarian learners of EFL: The utilisation of test-taking strategies among female students in a tertiary institution. GEMA Online Journal of Language Studies. Language Learning, 56(1), 1-51. Dostupné z https://doi.org/10.1111/j.0023-8333.2006.00341.x

Oxford, R. L. (2017). Teaching and researching language learning strategies. New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315719146

Rubin, J. (1975). What the "good language learner" can teach us. TESOL Quarterly, 9(1), 41-51. Dostupné z https://doi.org/10.2307/3586011

STANAG 6001 Ed. 5. Dostupné z https://www.natobilc.org/files/ATrainP-5%20EDA%20V2%20E.pdf a

Strauss, A., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Takallou, F., Vahdany, F., Araghi, S., & Nemat Tabrizi, A. (2015). The effect of test taking strategy instruction on Iranian high school students' performance on English section of the university entrance examination and their attitude towards using these strategies. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 4(6), 119-129. Dostupné z https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.4n.6p.119

Tavakoli, E., & Hayati Samian, S. (2014). Test-wiseness strategies in PBTs and IBTs: The case of EFL test takers. Who benefits more?, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 98, 1876-1884. Dostupné z https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.618

Winke, P., & Lim, H. (2017). The effects of test preparation on second-language listening test performance. Language Assessment Quarterly, 14(4), 380-397. Dostupné z https://doi.org/10.1080/15434303.2017.1399396

Wu, A. D., Chen, M. Y., & Stone, J. E. (2018). Investigating how test-takers change their strategies to handle difficulty in taking a reading comprehension test: Implications for score validation. International Journal of Testing, 18(3), 253-275. Dostupné z https://doi.org/10.1080/15305058.2017.1396464