Výzkum v didaktice cizích jazyků II

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek prezentuje a shrnuje současné zahraniční studie zabývající se styly učení se cizímu jazyku. Studie používají k identifikaci učebních stylů různé dotazníky a jejich cílem je identifikovat učební styly studentů vysokých, středních i základních škol včetně studentů jazykových institutů, nejčastěji za účelem zefektivnění výuky nebo při použití pro konkrétní řečovou dovednost.

Klíčová slova

učební styly, kognitivní preference, kognitivní dimenze, učení se cizímu jazyku


Reference

Alkubaidi, M. (2014). The Relationship between Saudi English Major University Students' Writing Performance and their Learning Style and Strategy Use. English Language Teaching, 7(4), 83-95. https://doi.org/10.5539/elt.v7n4p83Caga, N. (2017). Learners' Perspectives of their Learning Styles: A Case Study in Alice, Fort Beaufort District in the Eastern Cape Province. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(27), 620-626.

Cohen, A. D., Oxford, R. L., & Chi, J. C. (2001). Learning style survey. Dostupné z http://carla.acad.umn.edu/profiles/Cohen-profile.html.

Dörnyei, Z. (2005). The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. New York: Taylor and Francis Inc

Dunn, R., & Dunn, K. (1978). Teaching Students through Their Individual Learning Styles: A Pratical Approach. Reston. Va: Reston Publishing Co.

Ehrman, M. E. (1996). Understanding Second Language Learning Difficulties. California: Sage Publications.

Ehrman, M. E., & Leaver, B. L. (2003). Cognitive styles in the service of language learning. System, 31, 391-415. https://doi.org/10.1016/S0346-251X(03)00050-2

Ehrman, M., & Oxford, R. (1990). Adult Language Learning Styles and Strategie in an Intensive Training Setting. The Modern Language Journal, 74(3), 311-27. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1990.tb01069.x

Felder, R. M., & Silverman, L.K. (1988). Learning and Teaching Styles in Engineering Education. Engr. Education, 78(7), 674-681.

Geake J. (2008). Neuromythologies in education. Educ. Res. 50, 123-133. https://doi.org/10.1080/00131880802082518

Gogokhia, R., & Imedadze, N. (2011). A Study of Foreign Language Learning Styles Used by Georgian Students. Psychology of Language and Communication, 15(2), 121-127. https://doi.org/10.2478/v10057-011-0008-y

Hakim, B. (2015). The Role of Learning Styles in the Success of TBLT in EFL Classrooms in Saudi Arabia. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 4(3), 205-211. https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.4n.3p.205

Huang, F., Hoi, C. K. W., & Teo, T. (2018). The Influence of Learning Style on English Learning Achievement Among Undergraduates in Mainland China. Journal of Psycholinguistic Research, 47, 1069-1084. https://doi.org/10.1007/s10936-018-9578-3

Kinsella, K. 1995. Understanding and empowering diverse learners in ESL classrooms. In J. M. Reid (Ed.), Learning styles in the ESU/EFL classrooms (pp.52-61). Boston: Heinle and Heinle

Kirschner, P., & van Merriënboer, J. J. G. (2013). Do learners really know best? Urban legends in education. Educational Psychologist, 48(April 2015), 169-183. https://doi.org/10.1080/00461520.2013.804395

Lilienfeld S. O., Lynn S. J., Ruscio J., & Beyerstein B. L. (2011). 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior. New York: John Wiley and Sons.

Kolb, D. A. (1999). Learning Style Inventory, Version 3. Boston: TRG Hay/McBer.

Lojová, G. (2011). Styly a strategie ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál.

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

Myers, I. B., & Briggs, K. (1976). The Myers-Briggs Type Indicator, Farm G. Paolo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Newton, P., & Miah, M. (2012). Evidence-Based Higher Education - Is the Learning Styles 'Myth' Important? Frontiers in Psychology (March 27, 2017) [Online]. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5366351/ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00444

Oxford, R. L. (1990). Styles, Strategies and Aptitude: Important Connections for Language Learners. In Parr, T.S., Stansfield, C.W. (eds.), Language Aptitude Reconsidered (pp. 67-125). Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.

Oxford, R. L. (1993). Style Analysis Survey (SAS). Tuscaloosa: University of Alabama.

Oxford, R. L. (1999). Second language learning: Individual differences. In B. Spolsky (Ed.), Concise encyclopedia of educational linguistics (pp. 552-560). Oxford: Elsevier.

Oxford, R. L. (2001). 'The bleached bones of a story': Learners constructions of language teachers. In M. P. Breen (Ed.), Learner contributions to Language Learning: New directions in research (pp. 86-111). Harlow, England: Longman.

Pashler H., McDaniel M., Rohrer D., & Björk R. (2008). Learning styles: concepts and evidence. Psychol. Sci. Public Interest, 9, 105-119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Petri, B., & Czárl, B. (2003). Validating a writing strategy questionnaire. System, 31(2), 187-215. https://doi.org/10.1016/S0346-251X(03)00020-4

Rajić, D., Šegedin, D., & Kalebić, S.Č. (2011). An Insight into the Language Learning Styles of Croatian Elementary School EFL Learners. In Zb. rad. filoz. fak. Splitu 4, (pp. 237-253). Split: Filozofski fakultet Sveučilišta

Reid, J. M. (1995). Learning Styles in the ESL/EF Classroom. Boston: Heinle and Heinle Publishers.

Riding, R. (2000). Cognitive style: A Review. In R. Riding, & S. G. Rayner (Eds.), Interpersonal perspectives on individual difference 1, Cognitive styles (pp. 315-344). Stamford, CT: Ablex.

Shabani, M. B. (2012). Different Learning Style Preferences of Male and Female Iranian Non-academic EFL Learners. English Language Teaching, 5(9), 127-137. https://doi.org/10.5539/elt.v5n9p127

Skehan, P. (2000). A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2001). A capsule history of theory and research on styles. In R. J. Sternberg, & L.-F. Zhang (Eds.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles (pp. 1-21). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410605986-1

Subramaniam, V., Baidin, B., Melebek, R., & Yong, Ch. (2014). Learning Style among Native Iban Students Based on their Gender in Acquiring Malay as a Second Language. Asian Social Science, 10(11), 194-200. https://doi.org/10.5539/ass.v10n11p194