Výzkum v didaktice cizích jazyků II

Kapitola

Abstrakt

Přehledová studie si klade za cíl zmapovat výzkumy spojené s použitím ICT nástrojů pro rozvoj řečové dovednosti mluvení při učení se cizímu jazyku. Vychází z devíti mezinárodních studií, které ukazují, jakými způsoby lze asynchronně využívat internetové prostředí pro rozvoj řečové dovednosti mluvení, podtrhují pozitivní vliv využití technologií ve výuce na motivaci studentů a některé také upozorňují na důležitost zpětné vazby.

Klíčová slova

ICT, nové technologie, elektronicky podporované učení, e-learning, blended learning, řečová dovednost mluvení, cizí jazyk, francouzský jazyk


Reference

Andrianirina, H. (2011). Analyses des usages d'un dispositif hybride d'apprentissage du français et éléments pour un appui à la conception de dispositifs en contexte malgache (dizertační práce). Clermont-Ferrand / Antananarivo : Univerzita Blaise-Pascal, Clermond-Ferrand, Francie a Univerzita Antananarivo, Madagaskar. Dostupné z https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690165v2

Alsic. Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (1998). Dostupné z https://journals.openedition.org/alsic

Brudermann, C. (2013). Tutorat en ligne et rétroactions correctives à distance - Vers un modèle de médiation pour la production en langue étrangère. ALSIC, 16(1), 19-39. https://doi.org/10.4000/alsic.2633

Courau, S. (2015). Le blended learning. Construire ses formations avec la méthode Learning AssemblageTM. Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur.

Develotte, Ch., Guichon, N., & Kern, R. (2008). "Allo Berkeley ? Ici Lyon… Vous nous voyez bien ?" Étude d'un dispositif de formation en ligne synchrone franco-américain à travers les discours de ses usagers. Alsic, 11(2), 129-156. https://doi.org/10.4000/alsic.892

Dobrovolná, A. (2016). Ústní interakce a rozvoj komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8485-2016

Dudeney, G., & Hockly, N. (2007). How to teach English with technology. Harlow: Longman. https://doi.org/10.1093/elt/ccn045

Grosbois, M. (2009). TIC, tâches et nativisation : impact sur la production orale en L2. ALSIC, 12(1), 19-39. https://doi.org/10.4000/alsic.1239

Guichon, N. (2018) Développer la compétence d'interaction à l'oral grâce à la visioconférence poste à poste. Alsic, 21. Dostupné z http://journals.openedition.org/alsic/3034

Guichon, N., & Tellier, M. (Eds). (2017). Enseigner l'oral en ligne. Une approche multimodiale. Paris: Editions Didier.

Guyangying, C. (2014). An experimental research on blended learning in the development of listening and speaking skills in China. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 32(4), 447-460. https://doi.org/10.2989/16073614.2014.999989

Hrbáček, J. (2011). Nové technologie nejen ve výuce odborných technických předmětů. Nové technologie ve výuce. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z https://is.muni.cz/auth/repo/1078242/Hrbacek.pdf

Horák, R. (2017). Blended learning ve výuce žáků s SPU (rigorózní práce, Masarykova univerzita, Brno). Dostupné z https://is.muni.cz/th/i3w5m/rigorozni_prace_robin_horak.pdf

Hublová, G. (2017). E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8819-2017

Hrtoňová, N., Rohlíková, L., & Váňová, T. (2012). E-learning s projektem PROEFES. Brno: Masarykova univerzita.

Kim, S. (2014). Developing autonomous learning for oral proficiency using digital storytelling. Language Learning & Technology, 18(2), 20-35. Dostupné z https://www.lltjournal.org/item/2850

Kim, S., & Chang, J. (2010). The Effects of Voice Recording to Improve English Speaking Skill. Studies in Foreign Langage Education, 24(2), 41-69. https://doi.org/10.16933/sfle.2010.24.2.41

Kirgöz, Y. (2011). A blended learning study on implementing video recorded speaking tasks in task-based classroom instruction. TOJET: The Turkish online Journal of Educational TeHHchnology, 10(4), 1-12.

Kopecký, K. (n.d.). Modely tzv. blended learningu (úvod do problematiky). Net University: vzdělávání online [internetová stránka]. Dostupné z http://www.net-university.cz/blog/modely-tzv-blended-learningu-uvod-do-problematiky/

KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. (2003). Databáze Národní knihovny ČR [internetová databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky. Dostupné z http://aleph.nkp.cz/cze/ktd

Lamy, M-N., & Hampel, R. (2007). Online communication in language learning and teaching. Basingston a New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230592681

Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Linard, M. (2004). L'autonomie de l'apprenant et les TIC. Réseaux humains / Réseaux technologiques. Présence à distance. Poitiers: Maison des Sciences de l'Homme et de la Société.

MacDonal, J. (2008). Blended learning and online tutoring. Aldershot: Gower Publishing Limited.

Mangenot, F. (2017). Formation en ligne et MOOC : apprendre et se former avec le numérique. Paříž: Hachette.

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427-454. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Nissen, E. (2007). Quelles aides les formations hybrides en langues proposent-elles à l'apprenant pour favoriser son autonomie? Alsic, 10(1), 129-144. https://doi.org/10.4000/alsic.617

Nissen, E. (2012). Autonomie dans une formation hybride : qu'en dit l'apprenant ? Les langues modernes, 3, 18-27. Dostupné z http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00785958

Nissen, E. (2014). Les spécificités des formations hybrides en langues. Alsic, 17. Dostupné z https://journals.openedition.org/alsic/2773. https://doi.org/10.4000/alsic.2773

Nissen, E. (2019). Formation hybride en langues. Articuler présentiel et distanciel. Paříž: Editions Dider.

Reimannová, I. (2011). Blended learning ve výuce obchodní angličtiny. Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice.

Sydorenko, T., Smits, T. F. H., Evanini, K., & Ramanarayanan, V. (2018). Simulated speaking environments for language learning: insights from three cases. Computer Assisted Language Learning, 32(1-2), 17-48. https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1466811

Talaván, N., & Lertola, J. (2015). Active audiodescription to promote speaking skills in online environments. Sintagma, 28, 59-74.

Tomé, M. (2016). Compétences orales et nouvelles technologies dans un cours de français langue étrangère. Çédille. Revista de estudios franceses, 12, 387-401. Dostupné z http://cedille.webs.ull.es/12/20tome.pdf

Yaneske, E., & Oates, B. (2010). Using Voice Boards: pedagogical design, technological implementation, evaluation and reflections. ALT-J, Research in Learning Technology, 18(3), 233-250. https://doi.org/10.1080/09687769.2010.529106

Zounek, J. (2006). E-Learning a vzdělávání: Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika, 4, 335-347. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1627&lang=cs