Výzkum v didaktice cizích jazyků II

Kapitola

Abstrakt

Cílem přehledové studie je představit obavu z komunikace v cizím jazyce jako jednu z proměnných, která může určitým způsobem vstupovat do procesu učení se cizímu jazyku. Tato práce se zaměřuje na mapování výzkumů zabývající se touto problematikou u studentů vysoké školy. Studie přináší přehled na základě dat z šestnácti studií, které byly zahrnuty do mezinárodní databáze Web of Science a Scopus v rozmezí posledních devatenácti let. Kvantitativně a kvalitativně zaměřené studie zkoumají obavu z komunikace v cizím jazyce ve vztahu k osobnostním charakteristikám jednotlivců a vnějším proměnným, jako např. osobnost učitele nebo dynamika školní třídy.

Klíčová slova

obava z komunikace, cizí jazyk, studenti vysoké školy, komunikace ve třídě


Reference

Akkakoson, S. (2016). Reflections from teachers and students on speaking anxiety in an EFL classroom. Journal of Language and Cultural Education, 4(3), 46–70. Dostupné z http://content.sciendo.com/view/journals/jolace/4/3/article-p46.xml. https://doi.org/10.1515/jolace-2016-0025

Ballester, E. P. (2015). Verbal and Nonverbal Teacher Immediacy and Foreign Language Anxiety in an EFL University Course. Porta Linguarum, 23, 9–24.

Boudreau, C., MacIntyre, P. D., & Dewaele, J. M. (2018). Enjoyment and anxiety in second language communication: An idiodynamic approach. Studies in Second Language Learning and Teaching, 8(1), 149–170. Dostupné z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/article/view/12394. https://doi.org/10.14746/ssllt.2018.8.1.7

Brown, H. Douglas. (2001). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. White Plains, NY: Longman.

Coşkun, G., & Taşgın, A. (2018). An investigation of anxiety and attitudes of university students towards English courses. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 135–153.

Fredrickson, B., L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psycbhologist, 56(3), 218–226. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.218

Gorham, J. (1988). The relationship between verbal teacher immediacy behaviors and student

Learning. Communication Education, 37, 40–53. https://doi.org/10.1080/03634528809378702

Horwitz, E. K. (1986, September). Preliminary Evidence for the Reliability and Validity of a Foreign Language Anxiety Scale. TESOL Quarterly [online], 20(3), 559–562. https://doi.org/10.2307/3586302

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70, 125–132. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1986.tb05256.x

Horwitz, E. K. (2001). Language Anxiety and Achievement. Annual Review of Applied Linguistics [online], 21, 112–126. https://doi.org/10.1017/S0267190501000071

Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

Gavora, P. (2011). Boldness versus reticence in the communication of students at grammar schools. Studia paedagogica, 16(1), 119–136.

Choděra, R. (2013). Didaktika cizích jazyků. Praha: Nakladatelství Academia.

Jiang, Y., & Dewaele, J. M. (2019). How unique is the foreign language classroom enjoyment and anxiety of Chinese EFL learners?. Systém, 82, 13–25. Dostupné z https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0346251X18308947. https://doi.org/10.1016/j.system.2019.02.017

Kralova, Z., Skorvagova, E., Tirpakova, A., & Markechova, D. (2017). Reducing Student Teachers´ Foreign Language Pronunciation Anxiety Through Psycho-social Training. Science Direct, 65, 49–60. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.01.001

Lucas, R. I., Miaflores, E., & Go, D.  (2011).  English Language Learning Anxiety among Foreign Language Learners in the Philippines. Philippine ESL Journal, (7), 94–119.

Lee, J. H. (2018). The effects of short-term study abroad on L2 anxiety, international posture, and L2 willingness to communicate. Journal of Multilingual and Multicultural Development [online], 39(8), 703–714. Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01434632.2018.1435666. https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1435666

MacIntyre, P. D., Baker, S. C., Clément, R., & Donovan, L. A. (2003). Talking ln Order to Learn: Willingness to Communicate and Intensive Language Programs. The Canadian Modem Language Review, 59(4), 589–607. https://doi.org/10.3138/cmlr.59.4.589

MacIntyre, P. D. (2007). Willingness to Communicate in the Second Language: Understanding the Decision to Speak as a Volitional Process. The Modern Language Journal, 91(4), 564–576. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2007.00623.x

MacIntyre, P. D. (2012). The idiodynamic method: A closer look at the dynamics of communication traits. Communication Research Reports, 29, 361–367. https://doi.org/10.1080/08824096.2012.723274

Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1990). Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Marzec-Stawiarska, M. (2015). Investigating Foreign Language Speaking Anxiety Among Advanced Learners of English. In Pawlak, M. & Waniek-Klimczak (eds.), Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language [online] (pp. 103–119). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Dostupné z http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-38339-7_7. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38339-7_7

Man, F., Stuchlíková, I., & Hodapp, V. (1997). Česká verze německého inventáře zkouškové úzkosti (TAI-G): Faktorová struktura a základní psychometrické údaje. Československá psychologie. 41(4), 347–359.

Matsuda, S. & Gobel, P. (2004). Anxiety and predictors of performance in the foreign language classroom. Systém, 32(1), 21–36. Dostupné z https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0346251X03000940. https://doi.org/10.1016/j.system.2003.08.002

 

McCroskey, J. C. (1982). An introduction to rhetorical communication (4th Ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Orlová, N., & Pavlíková, J. (2013). Navigátor: Průvodce didaktikou cizích jazyků. Ústí nad Labem: Universita Jana Evangelisty Purkyně.

Swain, M. (1995). Three functions of output in second language learning. In G. Cook, & B. Seidlhofer (Eds.), Principles and practice in applied linguistics (pp. 125–144). Oxford: Oxford University Press.

Tóth, Z. (2008). A Foreign language anxiety scale for Hungarian learners of English. Working Papers in Language Pedagogy, (2), 55–77.

Tum, D. O. (2015). Foreign Language Anxiety's Forgotten Study: The Case of the Anxious Preservice Teacher. TESOL Quarterly, 49(4), 627–658. Dostupné z http://doi.wiley.com/10.1002/tesq.190

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990–2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.

Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál.

Yan, J. X., & Horwitz, E. K. (2008). Learners’ Perceptions of How Anxiety Interacts With Personal and Instructional Factors to Influence Their Achievement in English: A Qualitative Analysis of EFL Learners in China. Language Learning Research Club, 58(1), 151–183. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2007.00437.x

Yashima, T. (2002). Willingness to Communicate in a Second Language: The Japanese EFL Context.  The Modern Language Journal, 86(1), 54–66. https://doi.org/10.1111/1540-4781.00136

Yashima, T., Zenuk-Nishide, L. & Shimizu, K. (2004). The Influence of Attitudes and Affect on Willingness to Communicate and Second Language Communication. Language Learning, 54(1), 119–152. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2004.00250.x

Yashima, T., MacIntyre, P. D., & Ikeda, M. (2016). Situated willingness to communicate in an L2: Interplay of individual characteristics and context. Language Teaching Research, 22(1), 115–137. Dostupné z http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362168816657851