Current issues of the Russian language teaching XIV

Kapitola

Abstrakt

In this work I will focus on using the most common digital technologies in Russian language teaching. Special attention will be paid to the applications and BOYD principle in Czech schools and also to the most popular applications for mobile platforms. All these applications can be used in distance learning in primary and secondary schools, even in teaching Russian as a foreign language.

Klíčová slova

online application, BYOD, tablet, interactive board, cloud storage


Reference

BRDIČKA, B. (1998). Learning anytime, anywhere. Methodical portal of the RVP: A helper for the use of modern technologies in teaching. [Učení kdykoliv a kdekoliv. Metodický portál RVP: Spomocník pro využití moderních technologií ve výuce]. Retrieved from URL: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12311/.

Create an application. Learningapps [Vytvořit aplikaci. Learningapps.]. 2020. Retrieved from URL: https://learningapps.org/createApp.php

Digital education strategy until 2020. Ministry of Education, Youth and Sports. [Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy]. Prague, 2020. Retrieved from URL: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020.

Features. Book Creator. 2019. Retrieved from URL: https://bookcreator.com/features/.

MILLER, M. (2019). 10 online whiteboard options for remote learning. Ditch that textbook. Retrieved from URL: http://ditchthattextbook.com/online-whiteboard/.

Nearpod. 2019. Retrieved from URL: https://nearpod.com/.

Opinion of the Czech School Inspectorate on the regulation of the use of mobile phones in schools. Standing Conference of Associations in Education [Stanovisko České školní inspekce k regulaci užívání mobilních telefonů ve školách. Stálá konference asociací ve vzdělávání]. 2019. Retrieved from URL: https://skav.cz/wp-content/uploads/2019/01/Stanovisko-ČŠI-k-regulaci-mobiln%C3%ADch-telefonů-ve-školách-16.1.2019-RP.pdf.

Student voting card. Plickers [Žákovská hlasovací karta. Plickers]. 2019. Retrieved from URL: https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948034-Get-Plickers-Cards.