Current issues of the Russian language teaching XIV

Kapitola

Abstrakt

In the process of learning a foreign language, a mastery of means of expression is a prerequisite for a mastery of speaking skills. This article mainly focuses on the problem of learner language accuracy, as well as that of errors in the process of second language acquisition. The article presents the results of a study of Czech lower secondary school students’ language that aims to qualify the accuracy of speech during a dialogue in selected communicative situations.

Klíčová slova

accuracy, learner language, speaking, linguistic errors, teaching of Russian


Reference

Azimov E. G., Shchukin A. N. (2009). A new dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of language teaching) [Novyj slovar metodicheskih terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obucheniya yazykam)]. Moscow: IKAR Publishing House.

Cabral, R. J. (1987). Role-playing as group intervention. Small group research, 18 (4), pp. 470-482. https://doi.org/10.1177/104649648701800403

Corder, S. P. (1992). A role for the mother tongue. S. M. Gass, & L. Selinker, Language Transfer in Language Learning: Revised edition, pp. 18−31. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/lald.5.04cor

Ellis, R. (2008). Second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. & Barkhuizen, G. (2005). Analysing Learner Language. Oxford: Oxford University Press.

Gass, S. M. & Mackey, A. (2007). Data elicitation for second and foreign language research. Routledge; Tailor & Francis Group; New York-London. https://doi.org/10.4324/9780203826102

Housen, A., & Kuiken, F. (2009). Complexity, accuracy, and fluency in second language acquisition. Applied Linguistics, 30 (4), pp. 461–473. https://doi.org/10.1093/applin/amp048

Jelínek, S., Alexejeva L. F., Hříbková, R. & Žofková, H. (2007). The rainbow in a new way. Textbook [Raduga po-novomu 1. Učebnice]. Praha: Fraus.

Khrabrova V. E. (2015). Revisiting Fluency in English Language Learning. English Teacher Community, 7. Retrieved from URL: http://tea4er.ru/home/volume7 [cit. 12.4.2020]

Konečný, J. (2015). Errors in the pronunciation of Czech high school students in the Russian language [Chyby ve výslovnosti českých žáků středních škol v ruském jazyce]. Dialog kultur VIII: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 20. – 21. ledna 2015. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, pp. 368-373.

Košťálová, H., & Straková J. (2008). Evaluation: trust, dialogue, growth [Hodnocení: důvěra, dialog, růst]. Praha: SKAV.

Ligtbown, P., & Spada, N. (2013). How languages are learned. Oxford: OUP.

Richards, J. C., & Rodgers T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: CUP. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667305

MŠMT. (2017).  Framework educational program for basic education [Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání]. Praha: MŠMT. Retrieved from URL: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/ucebni-dokumenty .

MŠMT. (2002). Common European reference frame for languages (CERFL) [Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ)]. Praha: MŠMT. Retrieved from URL: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky.

NUV. (2013). Basic education standards [Standardy základního vzdělávání]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. Retrieved from URL://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv.

Nikitenko, Z. N. & Galskova N. D. (2007). Theory and practice of teaching foreign languages in primary school [Teoriya i praktika obucheniya inostrannym yazykam v nachalnoy shkole]. Smolensk: Teacher Education, Association XXI Century.

Selinker, L. (1972). Interlanguage. IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 10(3), p. 209. https://doi.org/10.1515/iral.1972.10.1-4.209

Žofková H., Eibenová, K., Liptáková, Z. & Šaroch, J. (2002). Here goes! 1. Russian for primary schools. Textbook [Pojechali! 1. Ruština pro základní školy. Učebnice]. Praha: SPL – ALBRA.