Current issues of the Russian language teaching XIV

Kapitola

Abstrakt

The paper is devoted to the language game in teaching Russian as a foreign language. The research aims to examine the phenomenon of the language game in journalistic text and show its effective implementation in the study processes. Language games are considered at different language levels (word-formation, graphics, paremiology and etc.). The article analyzes the definitions of the examined phenomenon and its main functions in journalistic text.

Klíčová slova

language game, Russian, journalistic text, headline, students


Reference

Bakina, M. (1977). Word-making. The language processes of modern Russian fiction. Poetry [Slovotvorchestvo. Yazykovye processy sovremennoj russkoj hudozhestvennoj literatury. Poeziya]. Moscow: Nauka.

Gridina, T. (1996). Language game: stereotype and creativity [Yazykovaya igra: stereotip i tvorchestvo]. Yekaterinburg: UGPU.

Gridina, T. (2002). Language game as a linguo-creative activity [Yazykovaya igra kak lingvokreativnaya deyatel'nost']. In Language. System. Personality. The formation of a linguistic personality in ontogenesis [Yazyk. Sistema. Lichnost'. Formirovanie yazykovoj lichnosti v ontogeneze]. Yekaterinburg: UralGU, pp. 22 – 27.

Ilyasova, S., Amiri L. (2009). Language game in the communicative space of media and advertising [Yazykovaya igra v kommunikativnom prostranstve SMI i reklamy]. Moscow: Nauka: Flinta.

Karaulov, Y. (1987). Russian language and language personality [Russkij yazyk i yazykovaya lichnost']. Moscow: Nauka.

Karaulov, Y. (1997). Russian language: wikipedia [Russkij yazyk: enciklopediya]. Moscow: Bol'shaya rossijskaya enciklopedia: Drofa.

Konovalova, Y. (2008). A language game in modern Russian colloquial speech [Yazykovaya igra v sovremennoj russkoj razgovornoj rechi]. Vladivostok: VGUES.

Kostomarov, V. (1971). Russian language on the newspaper page [Russkij yazyk na gazetnoj polose]. Moscow: MSU.

Kostomarov, V. (1994). Language taste of the era. From observations of the speech practice of the media [Yazykovoj vkus epohi. Iz nablyudenij nad rechevoj praktikoj mass-media]. Moscow: Pedagogy-Press.

Kozhina, M. (2006). Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language [Stilisticheskij enciklopedicheskij slovar' russkogo yazyka]. Moscow: Flinta: Nauka.

Krivenko, B. (1993). Phraseology and newspaper [Frazeologiya i gazetnaya rech']. In Russian speech [Russkaya rech'], issue 3, Moscow: V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, pp. 44 – 49.

Lapteva, O. (1976). Russian colloquial syntax [Russkij razgovornyj sintaksis]. Moscow: Nauka.

Lisochenko, O., Lisochenko, L. (2000). Language game on the newspaper page [Yazykovaya igra na gazetnoj polose]. Retrieved from URL: http://teneta.rinet.ru/rus/le/lisochenko_jaee.htm.

Marinova, E. (2005). Visual neologisms: new graphics of „old“ words [Vizual'nye neologizmy: novaya grafika “staryh” slov]. In Bulletin of UNN. Philology Serie [Vestnik NNGU. Seriya Filologiya]. Issue. 1 (6). N. Novgorod: Publishing House of UNN, pp. 127 – 132.

Molotkov, A. (1968). Phraseological Russian dictionary [Frazeologicheskij slovar' russkogo yazyka]. Moscow: Sovetskaya enciklopediya.

Negryshev, A. (2006). Pragmatics of a news headline: mechanisms for converting information into a headline system [Pragmatika novostnogo gazetnogo zagolovka: mekhanizmy preobrazovaniya informacii v sisteme zagolovok]. In Bulletin of Moscow University. Series 9. Philology [Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya]. Issue 1, Moscow: MSU, pp. 97 – 109.

Norman, B. (1987). Language: Familiar Stranger [Yazyk: znakomyj neznakomec]. Minsk: Vyshejshaya shkola.

Norman, B. (2006). Game on the verge of language [Igra na granyah yazyka]. Moscow: Flinta.

Nukhov, S. (1997). Language game in English word formation: noun [Yazykovaya igra v anglijskom slovoobrazovanii: imya sushchestvitel'noe]. Ufa: BashGPI.

Pertsov, N. (2001). Invariants in the Russian inflection [Invarianty v russkom slovoizmenenii]. Moscow:Yazyki russkoj kul'tury.

Popova, T. (2007). Graph derivation in Russian word-formation at the end of the 20th – beginning of the 21st centuries [Grafoderivaciya v russkom slovoobrazovanii konca 20 – nachala 21 v.]. In Russian language: historical fate and modernity. III International Congress of Russian Language Researchers. Proceedings and materials [Russkij yazyk: istoricheskie sud'by i sovremennost'. III Mezhdunarodnyj kongress issledovatelej russkogo yazyka. Trudy i materialy]. Moscow: MSU, pp. 1 – 3.

Rozental' D., Telenkova M. (1972). Dictionary of Linguistic Terms [Slovar'spravochnik lingvisticheskih terminov]. Moscow: Prosveshchenie.

Sannikov, V. (2002). Russian language in the mirror of a language game [Russkij yazyk v zerkale yazykovoj igry]. Moscow: Yazyki russkoj kul'tury.

Skovorodnikov, A. (2010). The game as a method of text generation [Igra kak priem tekstoporozhdeniya]. Collective monograph. Krasnoyarsk: SFU.

Smetanina, S. (2002). Media text in the system of culture (Dynamic processes in the language and style of journalism at the end of the 20th century) [Mediatekst v sisteme kul'tury (Dinamicheskie processy v yazyke i stile zhurnalistiki konca HKH v.)]. Saint-Petersburg: Izdatel'stvo Mihajlova V. A.

Zemskaya, E., Kitaygorodskaya M., Rozanova N. (1983). Russian colloquial speech. Phonetics. Morphology. Vocabulary. Gesture [Russkaya razgovornaya rech'. Fonetika. Morfologiya. Leksika. Zhest]. Moscow: Nauka.

Zhukova, V. (2000). Dictionary of Russian proverbs and sayings [Slovar' russkih poslovic i pogovorok]. Moscow: Russkij yazyk