Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

V lednu 2018 převzal Archiv Masarykovy univerzity do své úschovy rozsáhlou písemnou pozůstalost Roberta Konečného, docenta filozofie a profesora psychologie na MU, průkopníka zdravotnické psychologie u nás, básníka a prozaika, předního činitele protinacistického odboje. V průběhu roku 2018 byl osobní fond Roberta Konečného, který patří k nejlépe dochovaným celkům v univerzitním archivu, uspořádán a zpřístupněn. V rozsáhlé korespondenci jsou svými soubory dopisů zastoupeny především osobnosti české literatury, filozofie a psychologie. Pozoruhodnou část pozůstalosti tvoří texty přednášek a projevů R. Konečného, a také dokumentace jeho osvětové a vzdělávací činnosti v rozhlase a televizi. Fond je také cenným pramenem pro dějiny protinacistického odboje na Moravě. K přípravě Konečného bibliografie může sloužit rozsáhlý soubor jeho rukopisů, strojopisů a tisků prací z oblasti psychologie, filozofie i literatury.


Reference

Bouchal, M. – Konečný, R.: Psychologie v lékařství, Praha: Státní zdravotnické nakladatelství 1966, 231 s.

Jeřábek, D.: Literární odkaz Roberta Konečného, Lidová demokracie 23. 4. 1991.

Konečný, R.: Chudobky, Praha: Melantrich 1946, 94 s.

Konečný, R.: Jeden z vás, Praha: Academia 2008, 220 s.

Konečný, R.: Má vlast (1938–1945), Praha: Melantrich 1946, 83 s.

Konečný, R.: Písně z cely, Brno: Klub Kounicových kolejí při Svazu osvobozených politických vězňů v Brně 1945 (edice Pečeť, č. 2), 36 s.

Konečný, R.: Spáč pod plamenem, Praha: Družstevní práce 1938, 45 s.

Konečný, R.: Tůně, Praha: Nakladatelství Václav Petr 1949, 69 s.

Konečný, R.: Vladimír Hoppe. Příspěvek k historii a kritice iracionalismu, Brno: Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně 1970, č. 157, 205 s.

Konečný, R.: Živá slova, Brno: Zář 1946, 82 s.

Radeš, J.: Studnice zapečetěná. Kniha povídek, Praha: Melantrich 1944, 153 s.

Trávníček, M.: Robert Konečný (Spjati s Brnem), Kam II, 1996, č. 5, příloha, s. VIII.