Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

Text představuje Jana Zouhara jako významného reprezentanta soudobé české filosofie. Je pokusem o postižení šíře záběru jeho filosofického myšlení, které směřuje od historiografie české filosofie k pozoruhodným přesahům. Zmínit tak můžeme úvahy o postavení filosofie v kontextu naší duchovní kultury, o místě a roli tradice v současnosti i zamyšlení nad tím, jakou roli sehrává filosofie v lidském životě.


Reference

Slovník českých filozofů, eds. J. Gabriel a kol., Brno: Masarykova univerzita 1998.

Zouhar, J.: Hledání předpokladů, in Mezi modernou a postmodernou III. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ed. T. Hauer, Ostrava: TU, UPJŠ, PU 2008, s. 12–18.

Zouhar, J.: Ke vztahu filozofie a krásné literatury, in Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser), eds. I. Pospíšil – J. Zouhar, Brno: Masarykova univerzita 2008, s. 191–194.

Zouhar, J.: Minulý konec století, Brno: Masarykova univerzita 2000.

Zouhar, J.: Nesamozřejmost filozofie v českých zemích, in J. Dolista – P. Maturkanič a kol., Strach nemá v lásce místo, Praha: Evropské vzdělávací centrum 2013, s. 98–103.

Zouhar, J.: Racionalita a každodennost, Studia philosophica 63, 2016, č. 2, s. 7–16.

Zouhar, J.: Úvodem: Návraty k T. G. Masarykovi, Filosofický časopis 66, 2018, č. 5, s. 51–658.