Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Ciele. Cieľom príspevku je priblížiť aktuálne vedecké poznanie o efektivite takzvaných mindfulness tréningov, ktoré sú zamerané na zlepšenie manažmentu stresu u učiteľov. Učiteľstvo je v súčasnej dobe jedno z najstresujúcejších povolaní. Aj napriek tomu sa vzdelávaniu učiteľov o schopnostiach zvládania stresu venuje málo pozornosti (Meiklejohn a kol., 2012). Mindfulness je schopnosť zamerať pozornosť na súčasný moment s otvorenosťou a nekritickosťou. Jej nácvik patrí k najsľubnejším spôsobom, ako pomôcť učiteľom zvládať ich pracovnú záťaž (Emerson a kol., 2017).

Metóda. Príspevok je prehľadová štúdia, ktorá analyzuje 10 súčasných štúdií, ktoré sa zaoberali efektom mindfulness tréningov na pracovný stres učiteľov. Tréningy zahŕňali učenie mindfulness princípov, a ich individuálne aj skupinové precvičovanie. Každá analyzovaná štúdia bola publikovaná v roku 2012 alebo neskôr.

Výsledky. Výsledky tohto príspevku poukazujú na efektivitu mindfulness tréningov. Všetky analyzované zdroje opakovane ukazujú na zníženie stresu a negatívnych emócii u učiteľov a zvýšenú schopnosť emočnej regulácie.

Závery. Otázka stresu učiteľov vyžaduje viac pozornosti, výskumne a tiež prakticky. Mindfulness tréningy by mohli byť riešením.

Limity. Limity príspevku sú spôsobené jeho stručnosťou, keďže sme nedokázali zachytiť špecifickosť jednotlivých intervencií.


Reference

Benn, R., Akiva, T., Arel, S., & Roeser, R. W. (2012). Mindfulness training effects for parents and educators of children with special needs. Developmental Psychology, 48(5), 1476-1487.
https://doi.org/10.1037/a0027537

 

Bentea, C. (2017). Teacher Self-Efficacy, Teacher Burnout And Psychological Well-Being. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.
https://doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.139

 

Beshai, S., McAlpine, L., Weare, K., & Kuyken, K. (2016). A non-randomised feasibility trial assessing the efficacy of a mindfulness-based intervention for teachers to reduce stress and improve well-being. Mindfulness, 7(1), 198-208.
https://doi.org/10.1007/s12671-015-0436-1

 

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822-848.
https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822

 

Emerson, L., Leyland, A., Hudson, K., Rowse, G., Hanley, P., & Hugh-Jones, S. (2017). Teaching Mindfulness to Teachers: A Systematic Review and Narrative Synthesis. Mindfulness, 8(5), 1136-1149.
https://doi.org/10.1007/s12671-017-0691-4

 

Flook, L., Goldberg, S. B., Pinger, L., Bonus, K., & Davidson, R. J. (2013). Mindfulness for Teachers: A Pilot Study to Assess Effects on Stress, Burnout, and Teaching Efficacy. Mind, Brain, and Education, 7(3), 182-195.
https://doi.org/10.1111/mbe.12026

 

Frank, J. L., Reibel, D., Broderick, P., Cantrell, T., & Metz, S. (2015). The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on educator stress and well-being: results from a pilot study. Mindfulness, 6(2), 208-216.
https://doi.org/10.1007/s12671-013-0246-2

 

Harris, A. R., Jennings, P. A., Katz, D. A., Abenavoli, R. M., & Greenberg, M. T. (2015). Promoting stress management andwellbeing in educators: Feasibility and efficacy of a school-based yoga and mindfulness intervention. Mindfulness, 7(1), 143-154.
https://doi.org/10.1007/s12671-015-0451-2

 

Herman, K. C., Hickmon-Rosa, J., & Reinke, W. M. (2017). Empirically Derived Profiles of Teacher Stress, Burnout, Self-Efficacy, and Coping and Associated Student Outcomes. Journal of Positive Behavior Interventions, 20(2), 90-100.
https://doi.org/10.1177/1098300717732066

 

Ingersoll, R. M. (2002). The Teacher Shortage: A Case of Wrong Diagnosis and Wrong Prescription. NASSP Bulletin, 86(631), 16-31.
https://doi.org/10.1177/019263650208663103

 

Jenaabadi, H., Pilechi, L., Salmabadi, M., & Rad, A.T. (2017). Effectiveness of training mindfulness skills in professional stress and psychological well-being of female teachers. Iran Occupational Health, 13(6), 57-69.

 

Jennings, P. A., Brown, J. L., Frank, J. L., Doyle, S., Oh, Y., Davis, R., …Greenberg, M. T. (2017). Impacts of the CARE for teachers program on teachers' social and emotional competence and classroom interactions. Journal of Educational Psychology, 109(7), 1-19.
https://doi.org/10.1037/edu0000187

 

Jennings, P. A., Frank, J. L., Snowberg, K. E., Coccia, M. A., & Greenberg, M. T. (2013). Improving classroom learning environ-ments by cultivating awareness and resilience in education (CARE): results of a randomized controlled trial. School Psychology Quarterly, 28(4), 374-390.
https://doi.org/10.1037/spq0000035

 

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156.
https://doi.org/10.1093/clipsy/bpg016

 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397

 

Meece, J. L., & Eccles, J. S. (2010). Handbook of research on schools, schooling, and human development. New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203874844

 

Meiklejohn, J., Phillips, C., Freedman, M.L., Griffin, M.L., Biegel, G., Roach, A., Frank, J., Burke, C., Pinger, L., Soloway, G., Isberg, R., Sibinga, E. Grossman, L., & Saltzman, A. (2012). Integrating Mindfulness Training into K-12 education: Fostering the resilience of teachers and students. Mindfulness, 3(4), 291-307.
https://doi.org/10.1007/s12671-012-0094-5

 

Napoli, M., Krech, P., & Holley, L. (2005). Mindfulness training for elementary school students: The attention academy. Journal of Applied School Psychology, 21(1), 99-125.
https://doi.org/10.1300/J370v21n01_05

 

Roeser, R. W., Schonert-Reichl, K. A., Jha, A., Cullen, M., Wallace, L., Wilensky, R., Oberle, E., & Thomson, K. (2013). Mindfulness training and reductions in teacher stress and burnout: results from two randomized, waitlist-control field trials. Journal of Educational Psychology, 105(3), 787-804.
https://doi.org/10.1037/a0032093

 

Taylor, C., Harrison, J., Haimovitz, K., Oberle, E., Thomson, K., Schonert-Reichl, K., & Roeser, R. W. (2015). Examining ways that a mindfulness-based intervention reduces stress in public school teachers: a mixed-methods study. Mindfulness, 7(1), 115-129.
https://doi.org/10.1007/s12671-015-0425-4

 

Teasdale, J. D., Segal, Z. V., & Williams, J. M. G. (1995). How does cognitive therapy prevent depressive relapse and why should attentional control (mindfulness) training help? Behavior Research and Therapy, 33(1), 25-39.
https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)E0011-7