Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Cíl. Vnímání dopravní bezpečnosti se liší v jednotlivých kulturách. Pokud studujeme, co lidé v různých kulturách považují za důležité pro bezpečnou jízdu, můžeme zlepšit naši schopnost vytvářet dobrou dopravní infrastrukturu.

Metoda. Výzkumný soubor tvořilo 122 českých a 57 taiwanských aktivních řidičů motocyklů nebo skútrů, kteří vyplnili dotazník se 31 položkami tázajícími se, co považují respondenti za rizikové při jízdě na motocyklu/skútru a jak často se při řízení dopouštějí různých rizikových aktivit. Odpovědi českých a taiwanských respondentů byly porovnány s pomocí Mann-Whitney U.

Výsledky. Čeští motocyklisté považují více než taiwanští za riziko pro bezpečnost chování ostatních řidičů, ale méně vlastní řidičské chování. Taiwanští motocyklisté považují své vlastní řidičské chování za riskantnější než čeští motocyklisté, dále se považují za lepší řidiče než čeští, oproti českým si myslí, že mají méně trpělivosti s ostatními řidiči a snadněji se rozčílí, dále více souhlasí s tím, že častěji předjíždějí vozidla zprava. Čeští motocyklisté se častěji věnují aktivitám umožňujícím předvést manévrovací schopnosti jako např. projíždění kolony mezi vozidly nebo přejíždění přes plnou čáru v zatáčkách.

Závěry. Může být užitečné, aby taiwanští motocyklisté dostali informace o bezpečném předjíždění předtím, než řídí v ČR.

Limity. Hlavním limitem je malý vzorek na Taiwanu. Dále, vzorky v obou zemích byly získány rozdílným způsobem. Použitý dotazník byl vytvořen pro český vzorek, nejde o mezinárodně využívaný dotazník.


Reference

Aupetit, S., Gallier, V., Riff, J., Espié, S., & Delgehier, F. (2016). Naturalistic study of the risky situations faced by novice riders. Ergonomics, 59, 1109-1120.
https://doi.org/10.1080/00140139.2015.1120887

 

Cestac, J., & Delhomme, P. (eds., 2012). European road users' risk perception and mobility. The SARTRE 4 survey. Francie, SARTRE 4.

 

Chen, P.-L., Chen, Y.-Ch., & Pai, Ch.-W. (2018). Motorcyclist Is the Right-of-Way Violator: A Population-Based Study of Motorcycle Right-of-Way Crash in Taiwan. Journal of Advanced Transportation, article no. 9543787.
https://doi.org/10.1155/2018/9543787

 

Chen, P.-L., & Pai, Ch.-W. (2019). Evaluation of injuries sustained by motorcyclists in approach-turn crashes in Taiwan. Accident Analysis and Prevention, 124, 33-39.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.12.015

 

Creaser, J.I., Ward, N.J., Rakauskas, M.E., Shankwitz, C., & Boer, E.R. (2009). Effects of alcohol impairment on motorcycle riding skills. Accident Analysis and Prevention, 41, 906-913.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2009.04.007

 

Crundall, E., Stedmon, A.W., Saikayasit, R., & Crundall, D. (2013). A simulator study investigating how motorcyclists approach side-road hazards. Accident Analysis and Prevention, 51, 42-50.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2012.10.017

 

Heine, S.J. (2003). Making sense of East Asian self-enhancement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34, 596-602.
https://doi.org/10.1177/0022022103256481

 

Huth, V., Füssl, E., & Risser, R. (2014). Motorcycle riders' perceptions, attitudes and strategies: Findings from a focus group study. Transportation Research Part F, 25, 74-85.
https://doi.org/10.1016/j.trf.2014.05.004

 

Jevtić, V., Vujanić, M., Lipovac, K., Jovanović, D., & Stanojević, P. (2012). The influence of motives on risky behavior in traffic: Comparison between motorcyclists and passenger car drivers. Scientific Research and Essays, 7, 1134-1140.
https://doi.org/10.5897/SRE11.1004

 

Lin, M.-R., Chang, S.-H., Pai, L., & Keyl, P.M. (2003). A longitudinal study of risk factors for motorcycle crashes among junior college students in Taiwan. Accident Analysis and Prevention, 35, 243-252.
https://doi.org/10.1016/S0001-4575(02)00002-7

 

Musselwhite, Ch.B.A., Avineri, E., Susilo, Y.O., & Bhattachary, D. (2012). Public attitudes towards motorcyclists' safety: A qualitative study from the United Kingdom. Accident Analysis and Prevention, 49, 105-113.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.06.005

 

Özkan, T., Lajunen, T., Dogruyol, B., Yildirim, Z., & Coymak, A. (2012). Motorcycle accidents, rider behaviour, and psychological models. Accident Analysis and Prevention, 49, 124-132.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.03.009

 

Pai, Ch.-W. (2011). Motorcycle right-of-way accidents - A literature review. Accident Analysis and Prevention, 43, 971-982.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.11.024

 

Rowden, P., Watson, B., Haworth, N., Lennon, A., Shaw, L., & Blackman, R. (2016). Motorcycle riders' self-reported aggression when riding compared with car driving. Transportation Research Part F, 36, 92-103.
https://doi.org/10.1016/j.trf.2015.11.006

 

Shahar, A., Clarke, D., & Crundall, D. (2011). Applying the motorcyclist's perspective to improve car drivers' attitudes towards motorcyclists. Accident Analysis and Prevention, 43, 1743-1750.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.04.005

 

Vidotto, G., Bastianelli, A., Spoto, A., & Sergeys, F. (2011). Enhancing hazard avoidance in teen-novice riders. Accident Analysis and Prevention, 43, 247-252.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.08.017