Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

Reference

L. Valenta: Problémy analytické filozofie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003.

G. Holton: Věda a antivěda. Academia, Praha 1999.

P. Kampits: Malé dějiny rakouské filozofie. Concordia, Praha 1995.

J. Loužil: Nakolik bylo české myšlení rakouské? Tvar 1994, 7, 1a 4.

J. Kudrna: Místo závěru. V: R. Musil: Muž bez vlastností II. Odeon, Praha 1980.