Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

Reference

R. S. Cohen: Physics, Perception and Philosophy of Science. V: Ernst Mach physicist and philosopher, 143. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1970.

M. Filip: Ernst Mach, život, dílo, vliv. Pro-Fil, 2002, online, 11. 05. 2008. http://profil.muni.cz/01_2002/filip_mach.html

J. Komrska: Waldfried Joseph Wenzl Mach 1838 – 1916. V: Pocta Ernstu Machovi, pracovní materiály seminářů Odborné skupiny Pedagogická fyzika Fyzikální vědecké sekce Jednoty čs. matematiků a fyziků (Ed.: M. Černohorský, M. Fojtíková). Jednota čs. matematiků a fyziků, Brno 1988, 21-xx.

F. Ratliff: Contributions to the Analysis of the Sensations. V: Ernst Mach physicist and philosopher. D. Reidel Publishing Copany, Dordrecht 1970, 34-35.