Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání

Kapitola

IV. Filosofie

Rok vydání: 2009