Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví

Jan Činčera, Michal Medek, Miroslav Lupač
Anotace

Publikace mapuje rozšíření terénní digitální interpretace přírodního dědictví v České republice a analyzuje její kvalitu. Výzkumná část práce přináší přehled příkladů a podrobněji prezentuje tři z nich: naučné stezky Svatojánský okruh a Po stopách Karoliny Světlé a naučný bod Kozákov AR. Autoři analyzují názory domácích expertů a zástupců návštěvnické veřejnosti na smysl a kvalitu terénní digitální interpretace přírodního dědictví a navrhují nástroj pro hodnocení její kvality. Ten následně aplikují na hodnocení vybraných interpretačních programů. V poslední části text diskutuje možnosti a smysl dalšího rozvoje terénní digitální interpretace přírodního dědictví v České republice a navrhuje konkrétní opatření, která by mohla přispět ke zvýšení její účinnosti, aby se posílil vztah návštěvnické veřejnosti k přírodním lokalitám.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8945-7
Počet stran 116
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-8944-0
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 116
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace