Právní problémy kybernetické bezpečnosti

Radim Polčák, Jakub Harašta, Václav Stupka
Anotace

Monografie Právní problémy kybernetické bezpečnosti v ucelené podobě shrnuje dosavadní výsledky výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Zabývá se předmětnou problematikou především z zlediska mezinárodněprávního, správněprávního, trestněprávního a pracovněprávního. Za cíl si kladě shrnout dosavadní poznatky a prohloubit započatou odbornou diskusi. První kapitola monografie se věnuje ze teoretického pohledu právní úpravě kybernetické bezpečnosti v ČR, jejímu smyslu a metodě. Konkrétně je příslušná úprava zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích vyhlášek rozebrána v kap. 2. Následující kapitoly se věnují souvisejícím problémům ležícím na pomezí více právních disciplín. Otázky soukromoprávní, pracovněprávní a trestněprávní odpovědnosti při zajišťování kybernetické bezpečnosti řeší kapitola 3 a kapitola 4 se věnuje mezinárodněprávním otázkám kybernetických bezpečnostních incidentů.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8426-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 240
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace