Právní problémy kybernetické bezpečnosti

Radim Polčák, Jakub Harašta, Václav Stupka
Anotace

Monografie Právní problémy kybernetické bezpečnosti v ucelené podobě shrnuje dosavadní výsledky výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Zabývá se předmětnou problematikou především z zlediska mezinárodněprávního, správněprávního, trestněprávního a pracovněprávního. Za cíl si kladě shrnout dosavadní poznatky a prohloubit započatou odbornou diskusi. První kapitola monografie se věnuje ze teoretického pohledu právní úpravě kybernetické bezpečnosti v ČR, jejímu smyslu a metodě. Konkrétně je příslušná úprava zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích vyhlášek rozebrána v kap. 2. Následující kapitoly se věnují souvisejícím problémům ležícím na pomezí více právních disciplín. Otázky soukromoprávní, pracovněprávní a trestněprávní odpovědnosti při zajišťování kybernetické bezpečnosti řeší kapitola 3 a kapitola 4 se věnuje mezinárodněprávním otázkám kybernetických bezpečnostních incidentů.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8426-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 240
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace