Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka

Josef Bejček
Anotace

Publikace se zaměřuje na analýzu vnějších normativních a judikatorních zásahů do smluvní svobody podnikatelů v situacích jejich nerovného postavení a skutečné či domnělé ekonomické závislosti a na právně politická doporučení pro legislativu a interpretaci práva. Ve vztazích mezi podnikateli se zásadně vychází z jejich rovného postavení. Tato formální rovnost je však v řadě případů fiktivní.

Právní regulace používá východiska, která často nejsou podložena věcně a zavádí hlediska informační asymetrie a ekonomické závislosti i do vztahů mezi obchodníky. Právní ochrana slabšího v podnikatelských vztazích se může zvrtnout v diskriminaci původně silnějšího partnera poškozující soutěž i spotřebitele. Děje se tak např. zákony cenovými, antitrustovými, předpisy o ekonomické závislosti, nepřímo i zákony spotřebitelskými a rozhodnutími soudů a správních orgánů. Kniha vyjde z úvah o opodstatněnosti principu rovnosti v soukromoprávních vztazích a o možnostech jeho korekce ochranou slabší strany obecně a ve vztazích mezi podnikateli zvlášť. Bude se zabývat možnostmi a limity veřejnoprávní úpravy tzv. ekonomické závislosti, resp. ochranou před zneužitím významné tržní síly, která však nedosahuje dominance na trhu. Provede srovnání právních úprav v hlavních evropských i mimoevropských zemích, zhodnotí tuzemskou úpravu v tomto kontextu a navrhne legislativní, interpretační a aplikační opatření v této oblasti.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8185-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 518
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace