Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka

Josef Bejček
Anotace

Publikace se zaměřuje na analýzu vnějších normativních a judikatorních zásahů do smluvní svobody podnikatelů v situacích jejich nerovného postavení a skutečné či domnělé ekonomické závislosti a na právně politická doporučení pro legislativu a interpretaci práva. Ve vztazích mezi podnikateli se zásadně vychází z jejich rovného postavení. Tato formální rovnost je však v řadě případů fiktivní.

Právní regulace používá východiska, která často nejsou podložena věcně a zavádí hlediska informační asymetrie a ekonomické závislosti i do vztahů mezi obchodníky. Právní ochrana slabšího v podnikatelských vztazích se může zvrtnout v diskriminaci původně silnějšího partnera poškozující soutěž i spotřebitele. Děje se tak např. zákony cenovými, antitrustovými, předpisy o ekonomické závislosti, nepřímo i zákony spotřebitelskými a rozhodnutími soudů a správních orgánů. Kniha vyjde z úvah o opodstatněnosti principu rovnosti v soukromoprávních vztazích a o možnostech jeho korekce ochranou slabší strany obecně a ve vztazích mezi podnikateli zvlášť. Bude se zabývat možnostmi a limity veřejnoprávní úpravy tzv. ekonomické závislosti, resp. ochranou před zneužitím významné tržní síly, která však nedosahuje dominance na trhu. Provede srovnání právních úprav v hlavních evropských i mimoevropských zemích, zhodnotí tuzemskou úpravu v tomto kontextu a navrhne legislativní, interpretační a aplikační opatření v této oblasti.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8185-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 518
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace