Spolupráce v kinantropologii I. Sborník konferenčních abstraktů

Martin Zvonař, Jindřich Pavlík, Radka Zálešáková, Tomáš Vodička
Anotace

Konference „Spolupráce v kinantropologii“ si stanovila jako svůj hlavní cíl prezentaci příspěvků vzniklých na odborných pracovištích tří spolupracujících univerzit – Masarykovy univerzity v Brně, Ostravské univerzity v Ostravě a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Práce vzniklé v rámci projektu Spolupráce v kinantropologii jejich autoři prezentovali na dalších konferencích, kam byli svými pracovišti a za podpory projektu delegováni. Jejich úkolem bylo navíc referovat o výzkumech a zkušenostech představovaných na konferencích a navázat se subjektivně nejvýznamnějšími specialisty spolupráci. Tu reflektuje nově vytvořená databáze jmen, oborů a kontaktů, kterou s jednotlivými aktivními účastníky konferencí sdílejí jejich kolegové na domácím pracovišti i spolupracovníci z partnerských univerzit. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6201-6
Počet stran 98
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Slovenština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace