Vakuová fyzika 1

Pavel Slavíček, Vlasta Štěpánová, Jakub Kelar
Anotace

Skripta se zabývají významem a využitím vakua, teoretickými základy vakuové fyziky, základními typy vývěv a manometrů, měřením parciálních tlaků a metodami hledání netěsností ve vakuových systémech. Studijní text je určen studentům fyzikálních oborů a všem zájemcům o vakuovou fyziku. Skripta jsou doplněna celou řadou názorných schémat pro ilustraci.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8473-5
Velikost souboru 3.3 MiB
Počet stran 98
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)