Bioetika

Petr Jemelka
Anotace

Učební text je určen především studentům oboru Občanská výchova a Základy společenských věd jako studijní materiál jednosemestrálního kurzu.

Jde o stručný přehled bioetické problematiky. Od výkladu o životě jako o jedné ze základních hodnot text směřuje k etickým aspektům vědeckovýzkumné práce s biologickým materiálem a k problematice výzkumu na člověku. Dále jsou reflektovány problémy lidského zdraví, reprodukce, stáří a smrti.

Učební text také zahrnuje reflexi mimolidské problematiky – morální rovinu vztahu ke zvířatům. Ve stručné podobě také nabízí uvedení do otázek environmentální etiky.

Petr Jemelka
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8307-3
Velikost souboru 0.3 MiB
Počet stran 68
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-4626-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 68
Rok vydání 2008
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)