Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka

Jozefa Artimová, Kateřina Pořízková, Libor Švanda, Eva Dávidová
Anotace

Cvičebnice je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru porodní asistentka, jimž má na začátku studia představit řecko-latinskou lékařskou terminologii včetně základních gramatických pravidel. Ta jsou blíže vyložena v samostatné gramatické příručce, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části cvičebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit časté gramatické jevy a pomoci jim osvojit si specializovanou slovní zásobu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8287-8
Velikost souboru 4.3 MiB
Počet stran 144
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace