Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory Lékařské fakulty MU. Gramatická příručka

Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová, Libor Švanda, Eva Dávidová
Anotace

Gramatická příručka je určena studentům prvního semestru vybraných bakalářských oborů LF MU a tvoří integrální součást specializovaných cvičebnic řecko-latinské lékařské terminologie, které na ni odkazují. Výklad je doplněn mimo jiné přehlednými tabulkami koncovek a soupisem často užívaných recepturních zkratek.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8286-1
Velikost souboru 0.3 MiB
Počet stran 144
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace