Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová, Eva Dávidová
Anotace

Cvičebnice je určena studentům prvního semestru bakalářských oborů fyzioterapie a všeobecná sestra, jimž má na začátku studia představit řecko-latinskou lékařskou terminologii včetně základních gramatických pravidel. Ty jsou blíže vyloženy v samostatné gramatické příručce, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části cvičebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit časté gramatické jevy a pomoci jim osvojit si specializovanou slovní zásobu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8285-4
Velikost souboru 5.3 MiB
Počet stran 144
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace