Vybrané problémy tanatológie

Slávka Démuthová
Anotace

Cieľom publikácie „Vybrané problémy tanatológie" je poukázanie na problematiku smrti a umierania, ktorá okrem silnej tabuizácie podlieha mnohým mylným presvedčeniam. Z psychologického pohľadu rozoberá problematiku chápania smrti deťmi v ontogenéze. Ďalšie kapitoly sa venujú zanedbávaniu potrieb chorých a umierajúcich, ktorí v dôsledku nedostatku informácií, neznalosti a neochoty okolia prežívajú koniec života bez kontroly symptómov a saturovania somatických, psychologických a spirituálnych potrieb. Nedostatok vedomostí následne vplýva aj na procesy smútenia, pri ktorých nezriedka dochádza ku komplikáciám, patológii, ktoré nie sú identifikované a zostávajú bez odbornej intervencie. Publikácia je prioritne je zameraná na odbory so študijnými programami zameranými na psychológiu, môže byť však obohatením pre všetky pomáhajúce profesie.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7907-6
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 83
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8032-4
Velikost souboru 4.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Slovenština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)