Vybrané problémy tanatológie

Slávka Démuthová
Anotace

Cieľom publikácie „Vybrané problémy tanatológie" je poukázanie na problematiku smrti a umierania, ktorá okrem silnej tabuizácie podlieha mnohým mylným presvedčeniam. Z psychologického pohľadu rozoberá problematiku chápania smrti deťmi v ontogenéze. Ďalšie kapitoly sa venujú zanedbávaniu potrieb chorých a umierajúcich, ktorí v dôsledku nedostatku informácií, neznalosti a neochoty okolia prežívajú koniec života bez kontroly symptómov a saturovania somatických, psychologických a spirituálnych potrieb. Nedostatok vedomostí následne vplýva aj na procesy smútenia, pri ktorých nezriedka dochádza ku komplikáciám, patológii, ktoré nie sú identifikované a zostávajú bez odbornej intervencie. Publikácia je prioritne je zameraná na odbory so študijnými programami zameranými na psychológiu, môže byť však obohatením pre všetky pomáhajúce profesie.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7907-6
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 83
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8032-4
Velikost souboru 4.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Slovenština