Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. Sborník příspěvků ke konferenci konané u příležitosti 25. výročí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě dne 16. září 2015

Petr Adamec (ed.)
Anotace

Publikace je vydána u příležitosti 25. výročí založení Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě. Obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci uspořádané 16. září 2015 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Příspěvky reflektují současné možnosti vzdělávání pro široké spektrum seniorů z pohledu relevantních odborníků. Sumarizuje tak aktuální poznatky a názory lékařů, sociologů, psychologů, ekonomů, právníků, pedagogů či pracovníků v sociální péči a dalších na roli vzdělávání při zkvalitňování života seniorů. Konference samotná má být platformou pro vzájemnou spolupráci, komunikaci a sdílení příkladů dobré praxe mezi všemi aktéry, kteří se podílejí na zkvalitňování života seniorů v Brně i celém regionu.

Petr Adamec
Editor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7997-7
Velikost souboru 3.3 MiB
Počet stran 107
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7940-3
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 107
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)