Ecclesia in Glacz frequentius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské

Pavel Krafl
Anotace

Kniha se skládá ze dvou částí, přehledu výzkumů dějin řádu řeholních kanovníků sv. Augustina v německých zemích, v Polsku a v českých zemích a ze souboru studií k dějinám kanonie v Kladsku. Kladský klášter zaujímal významné místo mezi fundacemi pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Možnosti bádání skýtají právní a správní dějiny kláštera. Autor představil ves Kostomlaty jako modelový příklad obce, která byla více vazbami provázána s církevní institucí. Poutním místem se klášter v Kladsku stal díky mnohým odpustkovým listinám.

Pavel Krafl
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7987-8
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 198
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7987-2015

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7891-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 198
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Latina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace