Po divné krajině. Charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury

Tereza Dědinová
Anotace

Fantastická literatura je dnes vlivným kulturním fenoménem. Ambicí této studie je iniciovat širší diskuzi o fantastické literatuře a upozornit na problematiku její reflexe. Práce sumarizuje možné přístupy k definici fantastiky v českém a světovém kontextu, blíže vymezuje podmínky nutné k uvažování o fantastičnosti díla a navrhuje definici fantastiky vycházející z Wittgensteinova konceptu rodových podobností, prototypové teorie, architextuality a neostrých množin. Druhá část knihy představuje dvoustupňovou typologii založenou na funkci fantastického prvku. Na prvním místě odlišuje dvě kategorie fantastična podle úrovně integrace fantastického prvku, se zohledněním textových i mimotextových aspektů, následně rozlišuje tři neostré množiny na základě klíčových funkcí fantastického prvku vzhledem k aktuálnímu světu.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7871-0
Formát
Počet stran 225
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-7872-2015 (6)

1. Skrytí hrdinové
Markéta Šimková
ISBN 978-80-244-5832-8  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/ff.20.24457079

2. Počátky paranormálního modu v americké fantastické literatuře: Charles Brockden Brown
Michal Peprník
Bohemica litteraria  číslo: 2,  první strana: 105,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/BL2018-2-6

3. Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání
Tereza Dědinová, Zbyněk Fišer, Jakub Jarina, Luisa Nováková, Matěj Antoš, Jana Cindlerová, Joanna Czaplińska, Antonín Dolák, Michal Fránek, Anna Gnot, Daniel Jakubíček, Jiří Jelínek, Zdeněk Ježek, Hana Málková, Lenka Naldoniová, Ester Nováková, Michaela Paučo, Ondřej Pomahač, Martina Salhiová, Jakub Souček, Helena Ulbrechtová
ISBN 978-80-210-8441-4  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016

4. Přízračná zjevení v románovém obraze novodobých dějin : k fantastičnosti románu Odcizená krajina Jaroslava Čejky
Petr Hrtánek
Bohemica litteraria  číslo: 1,  první strana: 87,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/BL2020-1-6

5. Spirála coby inovativní schéma filmového vyprávění
Radomír D. Kokeš
Bohemica litteraria  číslo: 2,  první strana: 9,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/BL2018-2-2

6. Ženy (a jejich absence) v kyberpunkové SF
Vladimír P. Polách
Bohemica litteraria  číslo: 2,  první strana: 68,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/BL2018-2-4


Podobné publikace