Proměny americké religiozity

David Václavík
Anotace

Text začíná strukturovaným vhledem do hlavních paradigmat, s nimiž je možné se při studiu náboženství ve Spojených státech setkat. Cílem další části je ukázat soubor kulturních, politických, sociálních a v neposlední řadě i ekonomických determinant, které spoluvytváří americkou religiozitu. Jádro textu tvoří pokus o rekonstrukci dějin náboženství ve Spojených státech, který zohledňuje klíčové závěry obou předchozích kapitol. Na něj navazují dvě případové studie věnované dvěma klíčovým fenoménům – úzké propojení s médii, jistá „komercionalizace“, a hodnotové střety mezi liberály a konzervativci mající jasné náboženské pozadí. Každá část skript obsahuje potřebný poznámkový aparát a soubor doporučené literatury. Na závěr je pak připojena časová osa podávající základní přehled o dějinách amerického náboženství.

Ke stažení

E-kniha (Mobipocket)

E-kniha (PDF)

E-kniha (ePub)

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6596-3
Formát 165 mm×235 mm
Počet stran 181
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

E-kniha (Mobipocket)

ISBN-13 978-80-210-6599-4
Velikost souboru 9,02 MiB

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6597-0
Velikost souboru 4,73 MiB

E-kniha (ePub)

ISBN-13 978-80-210-6598-7
Velikost souboru 13,21 MiB

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština

Podobné publikace