Úvod do studia dějin národopisu na Moravě

Karel Altman
Anotace

Tato příručka se zabývá těmi tematickými okruhy z oblasti dějin národopisu/etnologie, které tvoří první základ a předpoklad odborného bádání, a jsou tudíž jako předměty zařazeny do vysokoškolské přípravy etnologů, případně jiných příbuzných oborů. Cílem této příručky je seznámit zájemce o studium národopisu se základními postupy poznávání dějin tohoto oboru na Moravě, od časných projevů zájmu o předměty a jevy lidové povahy, po celé „dlouhé 19. století“, až po pokročilé stadium vědeckého poznávání lidové kultury, s přesahy až do počátků meziválečného období. Soustředěná pozornost je věnována zejména stanovení okruhu informačních zdrojů, s přihlédnutím k metodice a technice historického bádání.

Karel Altman
Autor
Ke stažení

E-kniha (Mobipocket)

E-kniha (PDF)

E-kniha (ePub)

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6576-5
Formát 165 mm×235 mm
Počet stran 114
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

E-kniha (Mobipocket)

ISBN-13 978-80-210-6579-6

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6577-2

E-kniha (ePub)

ISBN-13 978-80-210-6578-9

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština

Podobné publikace