Gnosticismus

Aleš Chalupa
Anotace

Gnosticismus představuje jeden z výrazných nábožensko-filosofických proudů období pozdní antiky. Předkládaná publikace se pokouší o stručné postižení dějin gnosticismu v období antiky, především pak velkých gnostických systémů 2. a 3. století n. l. Přestavuje nejznámější prameny a stručně rovněž shrnuje dějiny novodobého bádání o gnosticismu. Obšírně se věnuje základním stavebním kamenům gnostického vidění světa, jeho pojetí vzniku světa a jeho povahy, stvoření člověka a cesty, po které se musel vydat, chtěl-li dosáhnout spásy. Představuje nejvýznamnější proudy antického gnosticismu, setovskou a valetinovskou gnózi, a pozornost věnuje rovněž manicheismu a mandejství, které byly gnostickými myšlenkami rovněž ovlivněny.

Ke stažení

E-kniha (Mobipocket)

E-kniha (PDF)

E-kniha (ePub)

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6507-9
Formát 165 mm×235 mm
Počet stran 81
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

E-kniha (Mobipocket)

ISBN-13 978-80-210-6510-9
Velikost souboru 2,61 MiB

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6508-6
Velikost souboru 0,72 MiB

E-kniha (ePub)

ISBN-13 978-80-210-6509-3
Velikost souboru 0,42 MiB

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština

Podobné publikace