Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект

Anatolij Zagnitko, Halyna Myronova
Anotace

Příručka obsahuje teoretické i praktické materiály, které mají pomoci při studiu syntaxe ukrajinštiny. Zejména se zaměřuje na postavení syntaktických jednotek, syntaktických tvarů a syntaktických významů, problémy týkající se analýzy slovních spojení, jednoduché věty, souvětí a textu. Kniha uvádí schémata a příklady rozborů syntaktických jednotek, krátký slovník lingvistických termínů, vzorové otázky a příklady testových úkolů ke zkoušce ze syntaxe. Velká část materiálů je zpracována v přehledných tabulkách. Součástí práce je rovněž seznam základní literatury, literatury doporučené k samostatnému studiu a také materiály k praktické analýze syntaktických problémů.

Ke stažení

E-kniha (Mobipocket)

E-kniha (PDF)

E-kniha (ePub)

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6350-1
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 223
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

E-kniha (Mobipocket)

ISBN-13 978-80-210-6353-2
Velikost souboru 6,62 MiB

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6351-8
Velikost souboru 3,48 MiB

E-kniha (ePub)

ISBN-13 978-80-210-6352-5
Velikost souboru 2,73 MiB

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Ukrajinština

Podobné publikace