Dny práva 2014. Část VII. – Sborník příspěvků z oblasti veřejného práva

Jakub Hanák (ed.), Milana Hrušáková (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Sekce trestního práva: bude věnována právním i mimoprávním otázkám procesu dokazování v trestním řízení. Příspěvky budou rozděleny do tří tematických okruhů. Úvodní okruh bude patřit teoretickým východiskům a přístupům a zásadám dokazování. Druhý se bude zabývat dokazováním v jednotlivých stádiích trestního řízení a důkazními prostředky. Posledním tematickým okruhem budou kriminologické a kriminalistické aspekty dokazování. Sekce právní teorie: Právně teoretická a právně filosofická východiska nového civilního kodexu. Metodologické otázky aplikace nového civilního kodexu. Nový civilní kodex a systém českého práva.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7903-8
Počet stran 80
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace