Dny práva 2014. Část VI. - Organizace a správa (nejen správního) soudnictví

Stanislav Kadečka (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Téma sekce, byť ukotvené v oblasti správního práva, nabízí výrazné přesahy do oblasti práva ústavního a vybízí k multidisciplinárnímu či mezinárodněprávnímu zkoumání problematiky, jejíž koncept a právní úprava zůstává (nejen)v českém právním prostředí i po letech laických a odborných diskuzí do značné míry nedokončená. Není pochyb, že organizace a správa soudnictví mohou významným způsobem ovlivňovat nezávislost a nestrannost soudní moci jako jeden z pilířů právního státu, a že tedy zasluhují odpovídající akademickou i legislativní pozornost. Téma sekce nabízí řadu aktuálních otázek. Ve výhledu legislativních prací Vlády České republiky na léta 2015 až 2017 lze nalézt přípravu zákona o Nejvyšší radě soudnictví, o výběru soudců a o pomocném justičním aparátu. Ústavní soud se nedávno vyjádřil ke jmenování soudních funkcionářů a diskutují se rovněž mnohé další otázky. Svůj význam má téma sekce i pro samotnou oblast správního soudnictví, kde se lze věnovat i tomu, jaký by mohl být vhodný model jeho organizační struktury, a to i z komparativního pohledu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7902-1
Počet stran 272
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace