Dny práva 2013. Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu

Ladislav Vojáček (ed.), Pavel Salák (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Název anglicky: Days of Law 2013

Roky končící trojkou nabízejí k připomenutí tři důležité procesní předpisy z 19. století, platné v českých zemích: velmi významný, i když trochu opomíjený rakouský trestní zákoník z roku 1803, který upravoval hmotné i procesní právo, trestní řád z roku 1853 a trestní řád z roku 1873. Tato příležitost nás přivedla k zaměření sekce na problematiku soudnictví a soudního řízení. Svými příspěvky ji budou moci obohatit romanisté, medievalisté, právní historici věnující se novější právní historii i kolegové z příslušných pozitivněprávních disciplín. Věnovat se při tom budou moci jak vývoji soudnictví na našem území, tak i jinde ve světě.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6814-8
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština

Podobné publikace