Dny práva 2013. Část IV. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným)

Anotace

Název anglicky: Days of Law 2013

Teoretická, mezinárodněprávní a ústavněprávní východiska prostředků ochrany subjektivních práv proti nepravomocným (individuálním i smíšeným) správním aktům ve veřejné správě, jejich (národní i nadnárodní) právní úprava a faktická účinnost. Téma sekce zahrnuje zkoumání svého předmětu z pohledu vědy správního práva i správní vědy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6811-7
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Editor Petr Havlan
Editor David Hejč
Editor Jiří Valdhans

Podobné publikace