Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 3.–5. října 2012

Dana Hrabcová (ed.)
Anotace

Katedra pracovního práva Právnické fakulty MU uspořádala v roce 2012 již 6. ročník konference k aktuální problematice pracovního práva. Pro rok 2012 byla tematika zaměřena k závislé práci. Sborník zahrnuje plné texty, přednesené na této vědecké akci.

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-6084-5
Počet stran 253
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

Podobné publikace