Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy

Ilona Jančářová, Lenka Bahýľová, Milan Pekárek, Ivana Průchová, Vojtěch Vomáčka
Anotace

V současné době je zřejmé, že lidské aktivity ve spojení s problémem rychlého růstu populace představují pro životní prostředí nadměrnou zátěž překračující kapacitu přírodních systémů.

Tato publikace je zaměřena spíše na určité problematické okruhy a vzájemné souvislosti a specifika odpovědnostních vztahů, jejichž objektem je životní prostředí, a klade si za cíl upozornit na některé nesrovnalosti v právní úpravě a poukázat na vzájemnou propojenost všech odpovědnostních systémů. Pozornost bude zaměřena rovněž na některé diskrepance ve vymezení pojmů, na otázku protiprávnosti coby předpokladu vzniku odpovědnostních vztahů, na způsoby reparace škodlivých následků, na typy možných sankcí, jejich předpokládanou účinnost a faktory ovlivňující jejich výběr a rozsah.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6594-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 345
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace