Firemní právo v České republice. Vývoj a srovnání s Německem a Slovenskem

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Jaromír Kožiak
Anotace

Firma a firemní právo nepatří v české nauce obchodního práva k tématům, která by byla obsáhle diskutována a která by se často objevovala v odborné literatuře. Následující text se proto snaží upozornit na význam fírmy a firemního práva, jako cíle k nalezení spojení pro zkoumání a překlenutí oblasti, kterým byla věnována pozornost jen sporadicky.

Publikace umožňuje porovnat českou úpravu s úpravou slovenskou a německou. Autoři chtěli pomocí jejich zařazení ukázat, jaký je vývoj a současný právní stav ve státě, který si podržel původní úpravu obchodního jména, a současně v kontrastu k této novodobé regulaci naznačit, jakými cestami se ubírá firemní právo založené na dlouhotrvající historické tradici. Závěrečná kapitola konfrontuje úpravu obchodní firmy s regulací nekalé soutěže.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6566-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 330
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace