Firemní právo v České republice. Vývoj a srovnání s Německem a Slovenskem

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Jaromír Kožiak
Anotace

Firma a firemní právo nepatří v české nauce obchodního práva k tématům, která by byla obsáhle diskutována a která by se často objevovala v odborné literatuře. Následující text se proto snaží upozornit na význam fírmy a firemního práva, jako cíle k nalezení spojení pro zkoumání a překlenutí oblasti, kterým byla věnována pozornost jen sporadicky.

Publikace umožňuje porovnat českou úpravu s úpravou slovenskou a německou. Autoři chtěli pomocí jejich zařazení ukázat, jaký je vývoj a současný právní stav ve státě, který si podržel původní úpravu obchodního jména, a současně v kontrastu k této novodobé regulaci naznačit, jakými cestami se ubírá firemní právo založené na dlouhotrvající historické tradici. Závěrečná kapitola konfrontuje úpravu obchodní firmy s regulací nekalé soutěže.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6566-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 330
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Podobné publikace