Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní. příslušnosti soudů ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů)

Tereza Kyselovská
Anotace

Předložená publikace se zabývá vlivem elektronizace na vybrané segmenty mezinárodního práva soukromého a procesního. Těmito vybranými segmenty je v obecné rovině princip teritoriality, v konkrétnější rovině pravidla pro založení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudů v přeshraničních obchodněprávních sporech mezi podnikateli. Téma publikace je rozděleno do dvou velkých tematických částí a čtyř hlavních kapitol. První část se věnuje vlivu elektronizace na princip teritoriality, druhá část vlivu elektronizace na pravidla pro založení mezinárodní pravomoci (příslušnosti) soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů mezi podnikateli s mezinárodním prvkem.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7424-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 230
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština