Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie

Kristýna Ondrová
Anotace

Hlavním cílem předkládané publikace je zmapovat unijní právní úpravu, která se přímo či nepřímo dotýká odvodů pojistného, sociálních dávek a zdravotního pojištění v členských zemích Evropské unie a poukázat na některé praktické problémy spojené s její aplikací, co se týká financování sociálního zabezpečení obecně a s větším důrazem pak na jednu z jeho součástí – financování zdravotní péče. Proto jsou v rámci publikace zařazeny některé kapitoly specializující se právě na zdravotnictví, aniž by byly blíže rozebírány ostatní subsystémy sociálního zabezpečení.

Na základě analýzy právní úpravy a rozboru relevantní judikatury publikace též hodnotí koordinační pravidla z pohledu právní jistoty migrujících osob.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6593-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 100
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace