Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie

Kristýna Ondrová
Anotace

Hlavním cílem předkládané publikace je zmapovat unijní právní úpravu, která se přímo či nepřímo dotýká odvodů pojistného, sociálních dávek a zdravotního pojištění v členských zemích Evropské unie a poukázat na některé praktické problémy spojené s její aplikací, co se týká financování sociálního zabezpečení obecně a s větším důrazem pak na jednu z jeho součástí – financování zdravotní péče. Proto jsou v rámci publikace zařazeny některé kapitoly specializující se právě na zdravotnictví, aniž by byly blíže rozebírány ostatní subsystémy sociálního zabezpečení.

Na základě analýzy právní úpravy a rozboru relevantní judikatury publikace též hodnotí koordinační pravidla z pohledu právní jistoty migrujících osob.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6593-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 100
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Podobné publikace