Antropomotorika. Měřicí zařízení a postupy laboratoře biomotoriky

Tomáš Vespalec a kol.
Anotace

Vzdělávací materiál slouží jako doplněk praktické výuky předmětu Antropomotorika a je určen pro navazující obory studií na FSpS. Materiál rozvíjí znalosti studentů v oblasti diagnostiky motorických schopností a obsahuje praktické návody a postupy pro obsluhu měřicí techniky a zařízení při laboratorních měřeních. Pro pochopení tematických okruhů popisovaných v tomto materiálu se předpokládá znalost základních pojmů z předmětu Antropomotorika na úrovni bakalářského studia.

Více informací

E-kniha (HTML)

ISBN-13 978-80-210-7160-5
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (iOS)

ISBN-13 978-80-210-7219-0

E-kniha (Android)

ISBN-13 978-80-210-7220-6
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (HTML)


Podobné publikace