MABC-2 pro děti s poruchou autistického spektra. Manuál pro metodiku šetření dětí testem motoriky MABC-2

Tereza Možná, Hana Válková
Anotace

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou neuro-vývojová pervazivní multifaktoriální onemocnění dosud neznámé etiologie, která jsou často spojena s významným narušením motorických kompetencí a zpožděním motorického vývoje. S prudce vzrůstající prevalencí těchto poruch v České republice i celosvětově, jsou možnosti diagnostiky motorické úrovně dětí s PAS stále větší prioritou. Na základě výzkumu byla upravena standardní administrace a proces realizace testu motoriky pro děti Movement Assessment Battery for Children, 2. edice (MABC-2) navržením modifikací, využívající klíčové principy strukturovaného učení a TEACCH programu. Zejména se jedná o prvky: Individualizace, Strukturalizace, Vizualizace a Motivace, které byly implikovány do celého procesu testování motoriky dětí testem MABC-2.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0177-3
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0176-6
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 72
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova porucha autistického spektra , PAS , MABC-2 , Movement Assessment Battery for Children , motorika , test
Jazyky Čeština